Erdal AKALIN
Erdal AKALIN
Yazarın Makaleleri
Malûmat-ı Fuzulî !..
Önsöz: İşbu yazımız, Antalya'da toplanan Eğitim Şurası üyelerinin okullarımızda Osmanlıca dersinin zorunlu olması kararı sonrası yazılmıştır. Küllüyen malûmatfüruş (hepsi bilgiç geçinen) zatlardan ibaret olduğu anlaşılan...
Bazı Yaşamsal Sayılamalar ve Osmanlıca !..
Sevgili ülkemizde her şey tamam da, tek eksiğimiz Osmanlıca öğrenmekti! AKP İktidarı, gündemi değiştirmek ve özellikle TBMM de görüşüldüğünü sandığımız 17 ve 24 Aralık tarihli yolsuzluklara olan dikkatimizi dağıtmak üzere ortaya...
Fiil-i Mecbur-i Tedrisat-ı Lisan-ı Osmani !..
Sayın Cumhurbaşkanı, Antalya Eğitim Şûrası Toplantısı yapılırken, okullarımızda (pardon mekteplerimizde) Osmanlıca öğretilmesini önermişlerdi. Sonra acaba olsun mu, yoksa olmasın mı tartışmaları çıkınca emir buyurdular ki, bendeniz...
Bugün Beşiktaşlıyım !..
'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme, toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevini yapmasına engel olma, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri...
Selçuk Ölçer’den Öğütler !..
1. Bir gün içinde ne kadar seks yapmış olursan ol, yeni bir teklif aldığında yine kabul et, çünkü bu son teklif olabilir. 2. Bir sihirbazın elindeki çubuğun uzunluğu değil, o çubukla ne numaralar yapabildiği önemlidir. 3. Seks, kar gibidir....
Kadının Duyguları ve Dünyası !..
Dün sunduğumuz yazımız ile İnsan Hakları Haftası vesilesi ile Kadın Hakları adına kişisel değerlendirmelerimizi yazıya dökmüştük. Kadının özgürlüğü kendi bedenine ve hormonsal yapısına saygıdan geçer diyerek kişisel tespitimize...
3 ‘Y’ !..
AKP, kuruluşunu takiben ilk genel seçimlere hazırlanırken, parti programını özetlemek üzere 3 ‘Y' formülünü anlatmıştı biz seçmenlere. ‘Y' : Türk Halkı'nın ‘yoksulluğu' giderilecek; ‘Y' : Demokratik düzene...
Armağan Vermek ve Cinsel Yaşam !..
Arkadaşlar arasında süre giden içtenlikli sohbetler, bazen aklımızın bir köşesine takılı kalmış konuların yüzeye çıkmasına neden olur. Bugünün yazı konusu da böyle bir olayın gelişebilir olduğu sıradan sohbet sırasında ortaya çıktı....
2015 Geldi İşte !..
Zaman hızla ilerliyor. Yılbaşını nasıl kutlamıştık derken, bir bakıyorsun yeni bir yılbaşı günü kapıya dayanmış. Gazete ilanları bize bu gelişi suratımıza tokat gibi çarparak anımsatıyor. Yılbaşı gecesi eğlenceleri ve hangi otelin...
2014 Sona Ererken !..
Yıl sona ererken, geleneksel olarak bazı bilançolar yayınlanır. Bugün size sunacağım yılsonu bilançosu, Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanmış yıl içi kent etkinlikleri ve etkin iş insanlarının medyada ne sıklıkla yer almalarının...
Kolsuz mu Kalacaklar !..
Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu, o tümceyi yanlış zamanda ve yanlış zeminde söylemese idi, aklımdan bunlar geçmeyecekti! Sayın Davutoğlu, AKP'nin Ankara İl Genel Kurul Toplantısı'na parti başkanı olarak katılmıştı. Ustasından...
Âkil ve Sâkil !..
TDK Sözlüğü, ‘âkil' sözcüğünü ‘akıllı kişi' olarak tanımlıyor. Aynı kaynak, ‘sâkil' kelimesi için ‘ağır, kaba ve çirkin' tanımı yapıyor. Burada işaret edilen ‘ağır' tanımlaması ise herhalde sâkil...
M.S. 2015’te !..
M.S. 2014 tarihinin son yazısını 'Âkil ve Sâkil !..” başlığı ile yazmıştım. Bugün ise yeni yılın ilk yazısını yazmak üzere kendime görev vermiştim. İşte buyurun; 'M.S. 2015 !”. M.S. 2015 tarihinin kanımca kayda değer...
Makul Şüphe !..
M.S. 2014 yılının Aralık ayı içerisinde şekillendi, makul şüphe (şübhe-i makul) yasası. Neyin nesidir bu yeni hukuksal terim derken, iki somut olgu ile öğreniverdik neyin nesi olabileceğini! İlki Konya'da yaşandı. Ulusal şehidimiz...
Müjde; Ayranın Vergisi Artmadı !..
Gariban yazarınız AK-ŞAKA, yeni yılın geldiğini alkollü içkilere ve sigaraya yapılan zamla öğrenir. Yıllardır bu kural değişmemiştir. Her iktidar, vatandaşlarının yeni yılını bu zamlarla kutlamayı kutsal bir görev bilmiştir. AKP dönemi...
Adalet Kavramı ve Biz !.. - I -
17 ve 25 Aralık olguları ki; bugünler yıldönümünü yaşıyoruz, sadece hukukçulara değil, biz sıradan insanlara da adalet kavramını anımsattı. Nerede ise hepimiz böyle bir kavram olduğunu anımsadık adalet denen hukuksal zeminde. AK-ŞAKA...
Adalet Kavramı ve Biz !. -II-
Aydınlanma çağı filozofları ve hukukçuları, adalet kavramını hukuka ve hukuksal eşitliğe uygunluk olarak anlarlar. Burada temel vurgu, herkesin kendi payına düşeni vermesi ilkesidir. Gene bu aydınlara göre adaletsizlik yaklaşımı adalet...
Bana ‘CHP’li Amca’ Dediler !..
Genel seçimler yaklaşıyor. Ki; bu genel seçimlerin ülkemiz için bir kader seçimi olacağını da biliyoruz. Bu nedenle, özellikle Sayın Tayyip Erdoğan'ın ‘ötekiler' gözü ile baktığı biz T.C. Vatandaşları arasında da bir tedirginlik...
Şabaş, Ahmet Ağa’dan 300 Lira !..
Yazı başlığının ilk sözcüğü olan ‘Şabaş' kelimesi, Anadolu sınırlarında yaşayanların çok iyi bildiği bir terimdir. Bir Türkmen geleneği olarak bilinir. Yörelere göre değişen bu folklorik terim; caba, şabe, şabaş' diye...
Ötekilerin Partisi; CHP !..
Hani bilinen bir tekerleme vardır; 'Ayının kırk hikâyesi vardır ki, kırkı da ahlat üzerine!” derler ya. Ötekilerden birisi olan AK-ŞAKA'nın yazıları da bu tekerlemeden pek farklı değildir. Hele, seçim sath-ı mailine girilmiş...