Ahmet AKIN
Ahmet AKIN
Yazarın Makaleleri
YENİ YILDA YENİ UMUTLARINIZ OLSUN
Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin en sorunlu dönemini geçiriyor. İçte ve dışta sorunlar bir türlü bitmiyor. Fırsatlar ve tehditler yanyana ilerliyor. Fırsatlar coşkuyu, tehditler ise kaygıyı besliyor. Her ikisinin de nedeni değişimdir....
YENİ PATRONLAR FON YÖNETİCİLERİ
Yeminli Mali Müşavir Ceplerindeki milyon dolarlarla dolaşan özel sermaye fonları adeta avcı gibi davranıyorlar. Pazar lideri olabilecek firmaları gözetleyerek aracı şirketler yoluyla ortak olmaya çalışıyorlar. Türkiye 80 milyon nüfusu ve...
HAMASETİ BIRAKIN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİN
Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm dünyada olduğu gibi bölgemizde de, kendi çıkarlarını koruma doğrultusunda her türlü işi yapabileceği bilinen bir gerçektir. Gerek ABD ve gerekse Avrupa Birliği, bölgesinde güçlü bir Türkiye'yi...
TÜRKİYE’NİN FALINDA “BASKIN GENEL SEÇİM” GÖRÜNÜYOR
Türkiye'nin ekonomik durumu seçmenlerin tercihinde çok önemli rol oynuyor. Hatta, birinci sıraya yerleştiğini söyleyebiliriz. Hayat pahalılığı ve satın alma gücü yönünden 2018 yılının 2017 yılından daha olumsuz geçeceğini söylemek...
VERGİ YASALARI İLE BAZI KANUN VE KHK’LERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI ÖNGÖREN TORBA YASA TASARISI NELER GETİRİYOR?
1)Asgari ücretteki vergi yükü, gelir vergisinin ilk dilimine sabitlenerek asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde azalması önlenecek. 2)Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat sanayide kullandıkları...
TEŞVİKLİ YATIRIM MALLARINA İLİŞKİN KDV İSTİSNASI
3065 sayılı Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile "Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri" KDV'den istisna edilmiştir. Bu hüküm gereğince, yatırım teşvik...
KAT KARŞILIĞI İNŞAATTAN ELDE EDİLEN DAİRELERİN MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ VE TİCARİ KAZANÇ UNSURU
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükmüne yer verilmiş olup aynı maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde ise...
İHRACATTAN DOĞAN ALACAKLARIN TAHSİL EDİLEMEMESİ HALİNDE ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILIP AYRILAMAYACAĞI
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "Şüpheli Alacaklar" başlıklı 323'ncü maddesinde; "Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1- Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;...
DÖVİZE ENDEKSLİ TESLİMLERDE ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARININ KDV AÇISINDAN DURUMU
Ahmet Akın-Yeminli Mali Müşavir Dövize endeksli teslimlerde verilen çekin ödendiği tarih ile fatura tarihi arasında ortaya çıkan kur farklarının katma değer vergisi karşısındaki durumu hakkında zaman zaman duraksama yaşanmaktadır. Katma...
YABANCI PARA CİNSİNDEN ALINAN VE VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARININ DÖNEM SONUNDA DEĞERLENDİRİLMESİNDEN DOĞAN KUR FARKLARININ DURUMU
Ahmet Akın – Yeminli Mali Müşavir Alınan ve verilen yabancı para cinsinden sipariş avanslarının dönem sonunda Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen kurlara göre değerlenmek suretiyle ortaya çıkan kur farklarının dönem kazancıyla ilişkilendirilmesi...
İMALAT FİRELERİ VE DEĞERİ DÜŞEN MALLARIN DEĞERLEMESİ
Ahmet Akın – Yeminli Mali Müşavir Fire kendiliğinden meydana gelen bir azalmayı ifade etmekte olup, bu durumda fiziken mevcut olan bir emtia bulunmadığından, değerlenecek bir emtiadan da söz etmemiz mümkün değildir. Ayrıca, üretime giren...
YURT DIŞINDAN DÖVİZ CİNSİNDEN UZUN VADELİ KREDİLERLE FİNANSE EDİLEN SEVAP İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME
Ahmet Akın – Yeminli Mali Müşavir Türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "6.1.2 Swap İşlemleri" başlıklı bölümünde swap, "iki tarafın...
AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ’NİN ECEMİŞ FAY HATTINA VE DENİZE YAKINLIĞI BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR
Geçenlerde Mersin CHP Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'nın Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili olarak Mersin CHP İl Binasında düzenlediği basın toplantısına bir parti üyesi olarak değil de gazeteci yazar kimliğimle katıldım. İyi ki...
HALKÇI BAŞKAN NEŞET TARHAN
Yerel yönetimlerde önemli bir hizmet ilkesi olan 'Halk Dönüklük”, bütün önceliği hizmete vermek, halkın istek ve beklentilerini anlayıp, eldeki olanakları en etken biçimde kullanarak onları tatmin etmek, iş düzenini ve çalışma sistemini...
PROJECİ BAŞKAN İBRAHİM GENÇ
Bir zamanlar idare edilen, suskun olan, seyirci durumundaki vatandaş artık başka yerlerde olup bitenleri daha yakından izliyor, istenirse yapılabileceklerin farkında. Talep ve beklentileri daha belirgin. Onu yuvarlak sözler değil de, aldığı somut...
TEDARİKÇİ FİRMALARDAN TEMİN EDİLMEK SURETİYLE İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILAN SATIŞLARDA BELGE DÜZENİ
Ahmet Akın – Yeminli Mali Müşavir İnternet üzerinden perakende satış yapılacak bir web sitesi kurularak, internet sitesi üzerinden satışı yapılacak tedarikçi firma ürünlerinin ve fiyatlarının sergileneceğini, internet şirketi bünyesine...
CARİ AÇIK RİSK TAŞIYICI BOYUTLARA ULAŞTI
Sadece enflasyon ve para politikalarına odaklanarak ekonomik büyümeyi sağlamak ve refah seviyesini yükseltmek olanaklı değildir. Dünyanın on yedinci büyük ekonomisine sahip olduğumuzu söyleyerek, madalyanın öteki yüzünü görmemezlikten gelerek...
DEMOKRASİNİN AZI YA DA ÇOĞU OLMAZ. TAM DEMOKRASİ OLUR…
Türkiye'nin demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirebilmesi için daha kaç yüzyıl geçmesi gerektiğini bilemem ama, bugünkü durumun da çok fazla sürdürülemeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'nin bugün içinde...
AKP’nin TÜRKİYE MASALI ACIKLI SONA DOĞRU YAKLAŞIYOR
Masal denilince nedense aklımıza ilk gelen 'Lafonten'den Masallar” oluyor. Fransız şair ve yazar Jean de la Fontain, yazdığı masallarda Dede Korkut Masalları'ndaki üslupla, hayvanlara ahlaki karakterler vererek onların şahıslarında...
İPLİĞİ PAZARA ÇIKANLAR
Toplum bilimciler, Türkiye toplumundaki son otuz yıldaki değişimleri objektif bir gözle inceledikleri zaman, bir toplumun siyasal ve sosyal yönden bu kadar büyük bir hızla değiştirilmesinin örnek bir program olduğunu göreceklerdir. Bu programın...