Ahmet AKIN
Ahmet AKIN
Yazarın Makaleleri
HANNOVER CeBIT 2015 TEKNOLOJİ FUARI
Hannover Fuarı, bir milyon metrekarelik alan üzerinde bulunan 27 holü ve yaklaşık beş yüz bin metrekarelik sergi alanı ile sadece Almanya'nın değil, tüm dünyanın en büyük fuarı konumunda. Toplam büyüklüğü 130 futbol sahasına denk...
TURİZM FAKİRİ MERSİN
Mersin 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentidir. Mersin kıyılarının yaklaşık 108 km'lik bölümünü doğal kumsallar oluşturmaktadır. Önemli tarihi ve turistik yerlere sahip olmasına rağmen turizmde hak ettiği...
TEMELİ OLMAYAN TEMEL LİSELER
Türkiye'deki tüm dershaneler AKP-Cemaat çatışmasından nasibini buldu. Dünya'da eşi benzeri görülmemiş Dershane/Okul modelindeki 'Temel Liseler” Türkiye eğitim sistemsizliği içinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren...
MARKA KENT MERSİN
Mersin Ekonomi Platformu (MEP) tarafından 4-5/Nisan/2015 tarihlerinde Gülnar'da düzenlenen 'Marka Kent Mersin Çalıştayı” Mersin açısından önemli tespitleri ortaya koydu.MEP DönemBaşkanı Ferudun Gündüz'ün, 'Başarmak...
BELEDİYELERDE FİNANS ve PROJE YÖNETİMİ
Hızlı kentleşme süreci ile birlikte kentlerin gelişme özelliklerindeki değişmeler sonucunda, özellikle 1980'li yıllardan başlayarak belediyelerimizin gündemine büyük çaplı projelerin gelmeye başladığı görülmektedir. Kentsel gelişme,...
San Francısco’da Özgürlüklerin Tadına Varmak
San Francisco, toplumsal baskının minimuma indiği bir özgürlükler şehri. Douglas Cross'un sözlerini yazdığı 'I left my heart in San Francisco (Kalbimi San Francisco'da bıraktım)” şarkısı da ABD'nin bu güzel şehriyle...
SANAT SOKAĞINDA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR…
İnsanlara yaratıcılık gücü vererek, onları mutluluğa ulaştıran sanat, birey olarak da insanların üstünlüğü ya da geri kalmışlığını göstermeye de yarıyor. Sanat, yalnız bir heyecan ve estetikten ibaret olmayıp, çok geniş kapsamlı...
Esas olan tüketimde değil üretimde çağdaşlığa yönelebilmektir
Çağdaşlık kelimesi Türkiye'de yıllardır kısır ve anlamsız çekişmelere neden olmaktadır. Gereksiz bir tartışma yapılmaktadır. Çağdaşlığın Türk Dil Kurumu'ndaki anlamı şu şekildedir: Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına...
ESAS OLAN TÜKETİMDE DEĞİL ÜRETİMDE ÇAĞDAŞLIĞA YÖNELEBİLMEKTİR
Çağdaşlık kelimesi Türkiye'de yıllardır kısır ve anlamsız çekişmelere neden olmaktadır. Gereksiz bir tartışma yapılmaktadır. Çağdaşlığın Türk Dil Kurumu'ndaki anlamı şu şekildedir: Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına...
SPORUN GÜZELLİĞİ
Toplum kurallarına uygun olarak yaşayabilmek; insanlarla iyi ilişkiler kurarak, sağlıklı ve dürüst davranmak yanında, bedensel ve ruhsal gelişimle de yakından ilgilidir. Bedensel ve ruhsal gelişimi sağlayacak en önemli etkenlerden birisi de...
FOTOĞRAF SANAT MIDIR?
Her ne kadar fotoğrafın sanat olup olmadığı halen tartışılmaktaysa da, bize göre fotoğraf önemli bir sanat dalıdır. Fotoğraftan türeyen sinema sanat olarak adlandırılırken, fotoğrafın sanat dışında tutulmaya çalışılması ne kadar...
22.İRAN ULUSLARARASI TARIM, GIDA ve GIDA TEKNOLOJİLERİ FUARI
1979'da gerçekleşen devrimle birlikte İslam Cumhuriyeti'ne geçen İran'da, Şii mezhebinin esaslarına dayalı İslam Hukuku uygulanmaktadır. İran'ın başkenti Tahran, on beş milyona yakın nüfusuyla büyük ve kozmopolit bir...
TEK BAŞINA İKTİDAR HAYAL OLDU
Bu seçimin bir kazananı, bir de kaybedeni var. Kazanan, tartışmasız HDP. Kaybedeni ise 12 Cumhurbaşkanı. Anayasa'yı da ayaklar altına alarak kendisini seçim meydanlarına atan 12. Cumhurbaşkanı, Devletin her türlü gücünü sınırsız...
YÜKSEK TEKNOLOJİ ZENGİN VE FAKİR ARASINDAKİ UÇURUMU DERİNLEŞTİRİYOR MU?
Birçok ülkenin en önemli sorunlarından birisi olan gelir dağılımındaki eşitsizliği doğru anlayabilmek çok önemli. Çünkü, farklı görüşler farklı çözümleri ortaya koyabiliyor. Amerika Birleşik Devleti'nde en zengin yüzde bir,...
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KESİNTİSİZ LOJİSTİK EKONOMİK BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİDİR
Dünyada, lojistik performansın iyileştirilmesi, ekonomik büyümenin ve rekabet edebilirlik gücünün merkez noktasıdır. Ticaretin, dünya genelinde milli gelire oranı, 1990 yılında yüzde otuz dokuz iken, 2013'de yüzde altmış seviyelerine...
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Kaba saba, soluk, yıpranmış giysiler içindeki yaşlı çift, Boston treninden inip utangaç bir tavırla rektörün bürosundan içeri girer girmez, sekreter fırlayarak önlerini kesti…Öyle ya, bunlar gibi nereden geldiği belirsiz taşralıların...
TURİZMDE KÜRESEL BAKIŞIN ÖNEMİ
Seyahat ve turizm sektörünü tüm dünyadaki gelişmelere göre objektif bir şekilde değerlendirmeden ve bu sonuçlara göre ülkenin önüne hedefler koymadan başarıyı yakalamak olanaksızdır. Uyumluluk ve işbirliği başarı için önemlidir. Bu...
BRİÇ EVRENSEL BİR DİLDİR…
16. yüzyılda İngiltere'de başladığı düşünülen briç, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 1998 yılında zihin sporu olarak kabul edilmiştir. Etik davranış, ortak düşünme, konsantrasyon, rekabet, mücadele ve dayanıklılık...
CHP’de temel sorun örgütlerin örgütsüzlüğü
'Dost acı söyler” diye güzel bir atasözümüz vardır. Yani, 'İnsanın kusuru mutlaka görülür. Bazı kimseler, sırf canımız sıkılmasın diye, doğruyu söylemeye çekinirler. Ama yakın dostlar, düzeltmemiz için onu söylemeyi borç...
ŞEHİRLERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor ve toplam gelirin %80 den fazlasını üretiyor. Küresel iş dünyası ülkelerden ziyade, şehirlerden plan ve strateji ulaştırmaya başladı. Hiçbir şehir her alanda kesin bir avantajı...