Ahmet AKIN
Ahmet AKIN
Yazarın Makaleleri
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN OLMADIĞI YERDE DEMOKRASİDEN BAHSEDİLEMEZ
Çoğulculuk ile çoğunluk, özgürlükler ile kurallar, hukuk ile demokrasi kavramlarının farkını bir türlü ayırt etmek istemeyen ve bu konularda kendisine yapılan uyarıları sürekli göz ardı eden Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye Cumhuriyeti...
KÜLTÜR VE SANATTA FARKINDALIK YARATAMAYAN TOPLUMLAR GERİ KALMAYA MAHKUMDUR
Küreselleşen dünyada kültür ve sanatın kaynaşmasının önemini unutmadan, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırılmasının hedef edinilmesi, ülkemizde demokrasi algısının yerleşmesinde ciddi...
YEREL YÖNETİMLERDE “YÖNETİM KÜLTÜRÜ” ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİNE GEREKSİNİM VARDIR
Günümüzde, sanayinin ve ticaretin, nitelikli insangücünün ve iş sermayesinin kümelendiği, hizmet sektörü ile finans ve bankacılık sektörlerinin giderek damgasını vurduğu, sağlık ve eğitim hizmetlerinin odaklaştığı, kültür, sanat,...
DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNDE YENİ İŞ ALANLARININ YARATILMASI
Dünya ekonomisinde meydana gelen olağanüstü gelişmeler, mali müşavirlik ve muhasebecilik mesleğini de değişime zorlamaktadır. Bilmekten çok yapabilmenin önem kazandığı yeni dünya düzeninde, gelişmelere ayak uyduramayan meslek gruplarının...
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE MÜTEAHHİTLERİN FATURA DÜZENLEME ZAMANI
Kat karşılığı inşaat işlerinde, müteahhitlerle vergi idaresi arasında zaman zaman bazı ihtilaflar doğmaktadır. Bunlardan birisi de müteahhitlerin sattıkları daire ve dükkanlarla ilgili olarak fatura düzenleme zorunluluğunun ne zaman uygulanacağı...
MİLLİ EĞİTİMİN SADECE ADI KALDI
Milli Eğitimin çok önemli sorunları varken, dokuz yaşındaki kız çocuklarının başına türban sarmak, irticaya kucak açmak olduğu kadar da Anayasal suçtur. AKP'nin gerici düşüncelerinin dışarı yansıması olarak görmemiz gereken bu...
ÇANLAR TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN DAHA KUVVETLİ ÇALMAYA BAŞLADI
Yüksek düzeydeki yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile başlayan,Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gülen Cemaati arasındaki güç mücadelesi Türkiye'ye pahalıya mal oluyor. Bir zamanların 'Yok aslında birbirimizden farkımız, ama biz Osmanlı...
TÜRKÇE BİLİNCİNİN SÜREKLİ CANLI TUTULMASI GEREKMEKTEDİR
İnsanların birbirleriyle olan iletişimlerinin en temel ve en eski aracı olan, insanı insan yapan dil, ulusal bütünlüğün en önemli yapı taşlarından birisidir. Bu bakımdan Türkçemizin yabancı diller boyunduruğundan kurtarılması çalışmalarını...
SPOR VE EĞLENCE, TURİZM SEKTÖRÜNÜN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARIDIR
Hizmet sektörlerinden sağlanan gelirin ulusal gelir içindeki payı sürekli yükselirken bir türlü beklenen seviyeye ulaşamaması, bu sektörlere bakış açımızı yeniden değerlendirmemizi zorunlu kılmaktadır. Bu başarısızlığın en önemli...
TÜRKİYE’NİN TEMEL YAPI TAŞI DEMOKRATİK, LAİK, HUKUK DEVLETİNİ BARINDIRAN CUMHURİYET REJİMİDİR.
Önce kuran kursları ve öğrenci yurtlarında başladılar. Daha sonra özel dershaneleri ve okullarında devam ettiler. Tüm sektörlerde ekonomik güç oluşturdular. Siyaset, din ve ticaret üçgeninde etkili paslaşmalar yaparak taraftar topladılar....
ÇOCUKLARIMIZ EN DEĞERLİ HAZİNEMİZDİR
Ulusal Eğitim Sistemi'ni yerle bir eden '4+4+4” ucubesi, toplumun karşı çıkmasına rağmen uygulanmaya devam ediliyor. Bu saçma sistemin tek amacının tüm ilköğretim okulları ile liselerin imam hatip statüsüne kavuşturulması olduğu...
VERGİ MÜKELLEFLERİNİN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun‘da, vergi mükelleflerini önemli ölçüde rahatlatacak konuların başında MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI gelmektedir Geriye dönük son beş yılı için yapılacak olan matrah...
EKONOMİDE CARİ AÇIK RİSKİ KIRILGANLIK YARATMAYA DEVAM EDİYOR
Sadece enflasyon ve para politikalarına odaklanarak ekonomik büyümeyi sağlamak ve refah seviyesini yükseltmek olanaklı değildir. Dünyanın on sekizinci büyük ekonomisine sahip olduğumuzu söyleyerek, madalyanın öteki yüzünü görmemezlikten...
VARLIK BARIŞI
6736 sayılı yasa ile bazı varlıkların ulusal ekonomiye kazandırılması amacıyla, 'Yok böyle barış” dedirtecek kadar avantajlarla dolu yasa yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu yasa hükümlerine göre: (1) Yurt dışında bulunan para,...
“AVRUPA RÜŞVET VE YOLSUZLUKLAR LİGİ”NDE BİRİNCİLİĞİ KİMSEYE KAPTIRMIYORUZ
Türkiye'nin önemli merkezlerine gittiğinizde belediye çalışmaları ile ilgili olarak sorduğunuz soruya aldığınız karşılık en çok şu olmaktadır: 'Çalıyor ama iş yapıyor”. Gel de bu yanıtın içinden çık. Belediyedeki yolsuzlukları...
EKONOMİK SORUNLARI SİYASETTEKİ GÜVENSİZLİK TETİKLİYOR
Dünyada, yükselen piyasalarda son zamanlarda görülen yavaşlama küresel ekonominin geleceğiyle ilgili kaygıları derinleştiriyor. Türkiye açısından terör, yolsuzluk, israf, rant ekonomisi ve rüşvet ile cari açık endişeleri daha da artırıyor....
TÜRKİYE VARLIK FONU
6741 sayılı Yasanın amacı sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek...
BİREYİN ÖZGÜR OLABİLMESİ ÖNCE EĞİTİM VE DAHA SONRA DA EKONOMİK GÜÇ GEREKTİRİR
Yazıya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından ve başbakanlardan rahmetli Bülent Ecevit'in bir sözüyle başlamak istiyorum: 'Ülkesinde demokrasinin ilerlemesini isteyen kişi, izin verilmesini beklemez” Türkiye'nin...
LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
KDV Kanununun 13/b maddesi ile deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler KDV'den müstesnadır. İstisna kapsamına liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taşıma araçlarına verilen hizmetler girmektedir....
NASIL BİR TÜRMOB OLMALI
15-16/Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılan seçimlerde, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) yeni yöneticileri seçildi. Bir kez daha statükocular yönetimde çoğunluğu sağladı....