Ahmet AKIN
Ahmet AKIN
Yazarın Makaleleri
BELEDİYELERDE BİR HİZMETİ ÜRETMEK İÇİN YALNIZCA TEK BİR YOL YOKTUR
Türkiye'de yaşanan kentleşme süreci içinde bir yandan kentlerin ölçeği, diğer yandan kentlerin biçimini belirleyen süreçler değişmiştir. Bu gelişmeler sonucunda elde edilen bilgi birikimi ve kentleşme sürecinin kavranmasındaki derinleşme,...
OLMADI CEMAL HOCAM OLMADI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasız Cumhurbaşkanlığı kötü örnek olmaya başladı. Şimdi de TÜRMOB'da (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirtler Odaları Birliği) hukuk ayaklar altına alındı. İşin...
SPORUN GELİŞMESİ AMATÖR SPORA VERİLEN ÖNEME BAĞLIDIR
Ülkelerin gelişmişlik ölçülerinden birisi de aktif lisanslı sporcu sayısıdır. Gelişmiş ülkeler bir taraftan lisanlı sporcu sayısını çoğaltmaya çalışırken, diğer taraftan da yeni spor dallarını yaşama geçiriyorlar. Türkiye bu tablonun...
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ YASASI
Ulusal ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli işlevler üstlenen küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) dünya ekonomisindeki rolü küreselleşme süreci ile birlikte her geçen gün artmaktadır. KOBİ'ler, ekonomik...
BİLİRKİŞİLİK YASASI
Günümüz hukuki ihtilaflarının giderek çeşitlenen karmaşık ve çözüm için teknik bilgi gerektiren yapısı, bilirkişilik kurumunun yargı faaliyetleri içinde rolü ve önemini daha da artırmaktadır. İyi işleyen bir bilirkişilik kurumu, yargı...
ÇAĞDAŞ TÜRK ULUSU’NUN AYDINLIĞI KARANLIĞA GEÇİT VERMEYECEKTİR…
1946 seçimleri ile birlikte başlayan, Menderes ve Özal'la devam eden ve Erdoğan'la kritik bir noktaya ulaşan, Atatürk Cumhuriyeti'ni kuşatma ve laikliği zayıflatma çabaları her geçen gün daha da artmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE SİYASİ İRADE İSTER
Türkiye'de yıllardır konuşulan, ancak, kabul edilebilir düzeye bir türlü indirilemeyen kayıt dışı ekonominin boyutları her geçen gün daha da büyümektedir. Haksız rekabete neden olan, devletin mali gücünü zayıflatan ve yabancı sermaye...
CHP’NİN MERSİN’DE BÜYÜME REÇETESİ HAZIR
Yazının başlığında da belirttiğim gibi CHP'nin Mersin'de büyüme reçetesi hazır ama uygulama yetersiz. Türkiye'nin sosyal, siyasal ve ekonomik yönden içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman, her şey CHP'nin lehine....
KÜRESELLEŞME DİYE DİYE CANIMIZA OKUYORLAR
Dünya ekonomisindeki olağanüstü gelişmeler, krizler, fırsatlar, iflaslar, enerji savaşları, açlık ve işsizlik daha önceki yüzyıllarda da vardı ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bir yanda günde bir dolara geçinmeye çalışan milyarlarca...
İSLAM YÖNETİMİ ALTINDA TİCARİ YAŞAM
Timur Kuran'ın Yapı Kredi Yayınlarında çıkan 'Yollar Ayrılırken” kitabı, İslam Hukuku konusunda önemli bilgiler içeriyor. Bu makalede yazılanların tamamı kitaptan alıntı şeklinde olacaktır. Hz.Muhammed'in ticaretle uğraşması...
KONSTANTİNİYYE
Geçenlerde sanatçı Ahmet Güneştekin'in İstanbul'da bir AVM önüne 'Konstantiniyye” adlı heykeli dikildikten sonra, üç-beş kara cahilin protestosu nedeni ile Valilik heykelin üstüne kapkara bir çarşaf gerdirdi. Bu haber yayınlandığında...
TÜRMOB
TÜRMOB, MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETÇİLİK MESLEĞİNDE BUGÜN NASIL ÇALIŞILDIĞINI DEĞİL, AYNI ZAMANDA GELECEKTE NASIL ÇALIŞILACAĞINI ETKİLEYECEK ARAŞTIRMALARA ÖNEM VERMELİDİR Büyüyen sermaye piyasası, değişen teknoloji ve gelişen demokrasiler;...
VERGİ REFORMU
Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarının farklılığı, doğal olarak, gelişmişlik düzeyleri ile vergi sistemlerinde de farklılıklar yaratmaktadır. Günümüzde yaşanan hızlı küreselleşme sürecinde, bu farklılıkların yarattığı...
GELECEĞİN MALİ MÜŞAVİR ve DENETÇİLERİNİN NİTELİKLERİNİ BELİRLEMEK
Ulusal ve uluslararası ekonominin tüm sektör ve alanına katkıda bulunan mali müşavirlik ve denetçilik mesleği, geleceğin kariyer seçimlerinde en üst sıralarda yer almalıdır. Mesleğimizin karşılaştığı zorlukların aşılması ve mesleğin...
YOLLAR AYRILIRKEN SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ
Referandumda dananın kuyruğu kopacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya, laik bir sosyal hukuk devleti olarak yoluna devam edecek, ya da, 'Sünni İslam Federasyonu'na doğru yelken açarak, hilafetin peşinde koşacak. Gözler, Türk Milliyetçiliğinden...
DIŞ POLİTİKADA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ AZ KONUŞACAĞIZ
Dış politikamızda duygusallığımızı, çabuk öfkelenme ve heyecanlanma alışkanlığımızı terk etmek zorundayız. Çünkü, dış politikada sürekli dostluklar ve düşmanlıklar yoktur, çıkarlar vardır. Siyasetçiler ve diplomatlar hissettiklerini...
İSLAM’DA FAİZ YASAĞI
Timur Kuran'ın 'Yollar Ayrılırken” Ortadoğu'nun Geri Kalma Sürecinde İslam Hukukunun Rolü kitabının en ilginç bölümlerinden birisi de 'İslam'da Faiz Yasağı” bölümü. Katı yorumlarıyla klasik İslam hukuku, çapına...
MERSİN SEVDAMIZ BİTMEYECEK
Güzel bir sevda öyküsüyle yazımıza başlayalım: Genç adam ellerinde bir buket çiçek, sahile koşarak geldi. Gözleri şöyle bir sahilde gezindi, aradığını göremeyince ilk gördüğü banka oturup sevdiğini beklemeye başladı. Ellerinde her...
OSMANLI DÖNEMİNDE MATBAANIN TARİHÇESİ
1450'de Johannes Gutenberg, ortağı Fust ile birlikte Almanya'nın Mainz şehrinde metal harflerle basım tekniğini bulmuş ve matbaaya uygulamıştır. Gutenberg'in üretimi, özellikle de 1455'te bastığı İncil, yüksek kalitesi...
ÖZGÜRLÜK YÜREKTEN BAŞLAR
Herhangi bir koşulla sınırlanmama, zorlamaya, kısıtlamaya bağlı olmaksızın insanın kendi düşüncesine göre karar vermesi olarak ifade edebileceğimiz özgürlük, yürekte başlayan ve dış dünyada ifade bulan bir süreçtir. İnsanın özgürlüğü,...