Ahmet AKIN
Ahmet AKIN
Yazarın Makaleleri
TİCARET ve SANAYİ ODALARININ MECLİS GRUBU İLE KOMİTELERİN GÖREVLERİ
Dört yıldır Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 31 No.lu meslek grubunda meclis üyeliği yapıyorum. Yasa, meclisin görevlerini 16 madde halinde sıralamış. En önemli görevi de Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Meclis Başkanı, Divan Heyeti...
MERSİN CAMİŞERİF MAHALLELİ OLMAK AYRICALIKTIR
Makalenin bu başlığı bazılarına çok iddialı bir ifade olarak gelebilir. Ancak, yazının tamamını okuduktan sonra bana hak vereceksiniz. Camişerif Mahallesi Mersin'in ilk mahallelerinden birisi olduğu gibi bizimde Mersin'de ilk mahallemiz....
HUKUKUN DİNMEYEN GÖZYAŞLARI
Katılımcı demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile hayata geçirildiği bir Türkiye yaratabilmemiz için aşılması gereken çok zor ve uzun bir yolumuz olduğunu yadsıyamayız. Yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik, terör, ekonomik kriz, dış ilişkiler,...
16 NİSAN “TÜRK ULUSU”NUN DEMOKRASİ SINAVI OLACAK
Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe gereksinimiz olduğu bu günlerde, referandum tuzağı ile halkı kutuplaştırmaya çalışmak doğru bir politika değildir. 'Türk Ulusu” oynanan oyunların ve yapılan baskıların farkındadır....
EKONOMİNİN İRTİFA KAYBETMESİ ÖNLENMELİDİR.
Bilgi ve iletişim çağını yaşadığımız bu dönemde, küresel ekonominin yapısındaki değişikliği kavrayan, AR-GE (araştırma-geliştirme) çalışmalarına önem veren, katma değeri yüksek ürünlere yoğunlaşan, bilgi ve teknolojiyi daima...
GÜÇ BAŞTAN ÇIKARICIDIR. AHLAKİ DEĞERLERİ ZAAFA UĞRATABİLİR
İnsanların bireysel ve toplumsal ilişkilerini nasıl yönlendirmeleri gerektiğine ilişkin davranış kuralları ile düşüncelerinin bütünü olarak ifade edebileceğimiz ahlaki değerlerdeki yozlaşma tüm olumsuzlukların kaynağını oluşturmaktadır....
ÖĞRETİLMİŞ ÇARESİZLİK VE YOKSULLUK TÜRKİYE’NİN KADERİ GİBİ GÖSTERİLMEMELİ
Osmanlı'nın Anadolu'ya bıraktığı cehalet ve yoksulluk mirası Türkiye'yi bir kurt gibi için için kemiriyor. 1950 yılında başlayan Demokrat Parti iktidarına kadar dengeli ve borçsuz olarak yürütülmeye çalışılan kalkınma...
SOSYAL ADALETİN SAĞLANMASI YENİ İŞ ALANLARININ YARATILMASINDAN GEÇER
2016 yılı, Türkiye ekonomisi için mal ve mali piyasalardaki sonuçlar yönünden kötü bir yıl olmuştur. Yıl içinde belirlenen makro ekonomik boyutlar büyük ölçüde tutturulamamıştır. Tutturulan hedefler için de önemli olan bu hedeflerin...
İŞ ARARKEN İŞ ÜRETENLER PROJESİ
Makalenin başlığını yanlış okumadınız. Evet, iş ararken iş üreteceksiniz. KOBİ koçluğu yapan elektronik ve haberleşme mühendisi Elif Taştan'ın hazırladığı ve yürüttüğü ilgi çekici bir proje. Bu projede Mersin ilinde yaşayan...
MALİ MÜŞAVİRLERİN VE DENETÇİLERİN KAMU YARARINA HİZMET EDEBİLMELERİNİN ORTAK KOŞULU SAYDAMLIKTIR
Üç milyardan fazla insanın günde 2 dolar ile yaşamaya çalıştığı, her gün yüz milyon insanın aç kaldığı ve yüz elli milyon insanın okula gitme şansına bile erişemediği bir dünyada yaşıyoruz. Ancak, unutulmaması gerekir ki, iki dünya...
BELEDİYELERDE MALİ KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ İNSAN KAYNAĞININ DA DOĞRU BİÇİMDE HAREKETE GEÇİRİLMESİNE DAYANIR
1980'li yıllardaki büyük bir hızla gelişen kentsel büyüme ve kent nüfusunun karmaşıklaşması, halkın hizmete yönelik isteklerinde önemli bir artış ve çeşitlenmeyi beraberinde getirirken, yerel yönetimleri gelir ve kaynak açısından...
TÜRKİYE’DE DİN HER ZAMAN SİYASETE ALET EDİLMİŞTİR
Nazar değmesin (!) Türkiye'de din ve siyaset kardeş kardeş toplumu etkisi altına almaya  son sürat devam ediyor. Din, siyasetten vazgeçemeyeceği gibi, siyaset de dini ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Şimdi bunların arasına üçüncü...
TÜRMOB’UN YÖNETMELİKLER DEĞİŞİKLİKLERİ GENEL KURULU YAPILDI
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) yönetmelikler değişiklikleri ile ilgili genel kurulu 10 Haziran 2017 tarihinde Ankara'da yapıldı. Divan Başkanlığını Yeminli Mali...
“TÜRK ULUSU”NUN ADALET YÜRÜYÜŞÜ
Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dediği gibi, 'Bir günlük adalet 60 yıllık ibadetten faziletlidir.” Kısaca, hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluk olarak tarif edebileceğimiz adalet, toplumların...
TİCARET VE SANAYİ ODALARI YÖNETİMLERİNİN GÖREVLERİ
Kentlerin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir yeri olması gereken Ticaret ve Sanayi Odaları dikkatle izlenmesi gereken meslek kuruluşlarıdır. Oda yönetim kurullarının görevleri şunlardır:  a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde...
80 MİLYON İÇİN ADALET
Ankara Güven Park'tan Kılıçdaroğlu'nun tek başına başlattığı yürüyüş İstanbul Maltepe'de milyonların katılımı ile sona erdi. Kılıçdaroğlu adeta İstanbul'u yeniden fethetti. Hem de topsuz tüfeksiz. 'Adalet...
KILIÇDAROĞLU’NUN MALTEPE MANİFESTOSU TÜRKİYE’NİN YENİ YOL HARİTASI OLMALIDIR
   Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe Manifestosu 'Hak-Hukuk-Adalet” yolunda olmazsa olmaz koşullardır. 'FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılmalı ve gerçek darbecilerden hesap sorulmalıdır” 1. 15 Temmuz'u...
TİCARET VE SANAYİ ODALARINDA SEÇİM ZAMANI
Oda ve borsa organ seçimleri ilgili Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Ekim ayında başlar, Kasım ayı içinde bitirilir. Birlik organ seçimleri ise oda ve borsa organ seçimlerini takip eden Mayıs ayı içinde yapılır. Oda ve borsa...
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER İLE TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNİN TESLİM VE HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
Kapsam: 15/4/2015 tarihinden itibaren; - Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk...
İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İNŞAAT İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ
3065 sayılı Kanuna 18/01/2017 tarihli ve 6770 sayılı Kanun ile eklenen geçici 37 nci maddede, İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin...