Ahmet AKIN
Ahmet AKIN
Yazarın Makaleleri
HER YIL 10 PROJE, DÖRT YILDA 40 PROJE
Çağımız proje çağıdır. Proje yönetimi ise, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. Projeler, faydalı bir değişim getirmek...
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK
Arabuluculuk, tarafların arasında hukuki uyuşmazlığın, mahkemeye başvurmadan önce veya mahkeme sırasında, tarafsız, bağımsız ve eğitimli bir üçüncü kişi desteği ile çözülmesi yöntemidir. Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak,...
SICAK PARA CENNETİ TÜRKİYE
Paranın da sıcağı olur muymuş demeyin. Bal gibi olur. Bu para elinizi yakmaz ama memleketi yakar geçer. Servet avcısı gibidir. Gözüne kestirdiği ülkeye gelir, adeta sülük gibi sömürür ve işi bitince de arkasına bakmadan çekip gider. Şimdi,...
TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ BORÇ BATAĞINDAN KURTULAMIYOR
Gün geçtikçe artan borçları nedeniyle mali zorluklarla mücadele etmeye çalışan Devlet Üniversitesi Hastaneleri, bir taraftan da özellikli ve ileri seviyede tıbbi hizmet vermeye çalışıyorlar. Binlerde uzman doktor yetiştiriyorlar ve milyonlarca...
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARAFINDAN TESCİL EDİLEN GÜBRE TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübrelerin teslim ve ithali KDV'den istisnadır. Gübrelerin teslim ve ithalinin KDV'den istisna tutulabilmesi için teslim veya ithale konu gübrenin Gıda, Tarım ve Hayvancılık...
KATMA DEĞER VERGİSİ YASASINDA TAŞIMACILIK İSTİSNASI
KDV Kanununun 14/1 maddesine göre, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri KDV'den istisna edilmiştir. İstisna kapsamına; yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den...
MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASINDA KARTLAR YENİDEN KARILACAK
Beklenen oldu ve Bakanlar Kurulu Kararıyla 5590 sayılı Yasaya tabi tüm oda ve borsaların seçimleri Nisan-2018 ayına ertelendi. Peki ne oldu da son dakikada bu erteleme kararı alındı. Aslında olan şu: AKP Hükümeti'nin iş dünyasının iradesine...
FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADESİ
KDV Kanununun 8/2 nci maddesinde, 'Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler,...
İHRAÇ KAYITLI OLARAK TESLİM EDİLEN MALLARIN İHRACAT GERÇEKLEŞMEDİĞİ İÇİN İADE EDİLMESİ DURUMUNDA KDV UYGULAMASI
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde; – İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği; mükelleflerce tahsil edilmeyen...
YURT DIŞINDAN GELEN HİZMET FATURALARININ VERGİLENDİRİLMESİ
Yurt dışından alınan komisyon, pazar araştırması ve danışmanlık gibi serbest meslek mahiyetindeki hizmetler için gelen faturalar, hizmetin yurt dışında verilmesi durumunda Katma Değer Vergisi'ne tabii olmadığı gibi vergi stopajına...
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKADEMİSİ KURULMALIDIR
Mülkiyetin yerini iletişim aldığı bir ortamda bilgi ve yeteneğin en önemli güç olarak karşımıza çıkması bizleri bilim ve teknolojiyi en doğru şekilde kullanmaya zorlamaktadır. Kısaca, belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli...
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERDE PROJE VE FİNANS YÖNETİMİ
Türkiye'de yaşanan kentleşme süreci içinde bir yandan kentlerin ölçeği, diğer yandan kentlerin biçimini belirleyen süreçler değişmiştir. Hızlı kentleşme süreci ile birlikte kentlerin gelişme özelliklerindeki değişmeler sonucunda,...
BELEDİYE SEÇİMLERİNE CHP NASIL HAZIRLANMALI
I-YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMİ: Teknolojik gelişmeler sonucunda elde edilen bilgi birikimi ve kentleşme sürecinin kavranmasındaki derinleşme, yerel yönetim konusunda yeni anlayışlara ve arayışlara yol açmaktadır. Kentsel nüfusumuz her yıl büyük...
MERSİN İDMAN YURDU CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Olağanüstü genel kurullar rekortmeni Mersin İdman Yurdu yeni bir olağanüstü genel kurulda yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçti. Şu aşamada Mersin İdman Yurdu yönetiminde yer almak adeta ateşten gömlek giymeye benzer. Ayaküstü düzenlenen...
ÜÇLÜ DEVLET ADİL VE POTANSİYELİNE UYGUN VERGİ TOPLAYAN DEVLETTİR
Yeni dünya düzeninde vergicilik anlayışının, devlete normal hizmetlerinin yanında ekonomik gelişme için gerekli olan maddi olanakları sağlaması, vergi yükünü vatandaşlar arasında adil dağıtmakla kalmayıp, vergi sisteminin toplumda gelir...
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY ADAYLIĞI CİDDİ HAZIRLIKLAR İSTER
Bir zamanlar idare edilen, suskun olan, seyirci durumundaki vatandaş artık başka yerlerde olup bitenleri daha iyi izliyor, istenirse yapılabileceklerin farkında. Talep ve beklentileri daha belirgin. Onu yuvarlak sözler değil de aldığı somut hizmet...
MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASINDA PROJELER DÖNEMİ BAŞLIYOR
Genel olarak meslek odaları, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki anlamda yapılan işlerini kolaylaştırmak, mesleğin çıkarlarını korumak, meslektaşların birbirleri ile iletişim kurmasını ve dayanışmasını sağlamak amacıyla...
KAMU KURUMLARINDA HİZMET VEREN TAŞERON İŞÇİLERİ KADROYA ALINACAK
Yapılan açıklamalara göre, çıkarılacak yasa merkezi ve yerel yönetimlerdeki taşeron işçiler ile 4-C'li geçici personel ve mevsimlik işçileri kapsayacak. Özel sektörde çalışan taşeron işçiler kapsamda olmayacak. Merkezi yönetimlerde...
DEFTER-BEYAN SİSTEMİ 01 Ocak 2018 TARİHİNDE BAŞLIYOR
Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle...
CEHALET VE YOKSULLUK TÜRKİYE’NİN KADERİ OLMAMALI
Yoksulluk çok yönlü ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Eğitim durumu yükseldikçe yoksul olma riskinin azaldığı görülmektedir. Ekonomik büyüme yoksullar lehine olursa bir anlam ifade eder. Bunun içinde sosyal kalkınma programları ve iyi yönetim...