Mustafa ERİM
Mustafa ERİM
Yazarın Makaleleri
AZAK HAN
1886 yılında Adana Mersin arasında yapılan tren hattının faaliyete girmesiyle, Mersin'de ticari faaliyetler oldukça hızlandı. Bir tarafta demiryolu taşımacılığı ile Çukurova'da üretilen pamuk ve diğer ürünler kente girmeye başladı,...
G.Orwell ve İnsanlar Niçin Yazıyorlar?
İnsanlar niçin yazar? Neden düşüncelerini başka insanlarla paylaşmak ister? Yazarları, yazmaya sevk eden dürtüler nelerdir? Elbette her insanı yazmaya sevk eden farklı etkenler vardır. Bir yazarın hareketli büyüme çağı hakkında bir şeyler...
Mersin şehir mezarlıkları
Mersin'de 1930'lu yıllardan itibaren başlayan yerleşim süreci, 1880'li yıllarda ivme kazanmış ve nüfus hızla artmaya başlamıştır. Kente yaşayan insanların ana unsurunu Müslümanların oluşturduğu dönemlerde, pek çok yer...
TAŞHAN
(Bugünkü Uray Caddesi Arkasında Bulunan Antik Han) Taşhan, Anadolu'da pek çok yapıya verilen bir addır. Başta İstanbul, Sivas ve Niğde olmak üzere, Anadolu'da ana yapı malzemesi taş olan pek han çok inşa edilmiştir. Bu yapıların...
Anamur Mamure Kalesi
Akdeniz ve Ortadoğu da bugüne kadar ayakta kalmış kalelerin en görkemlilerindendir. Mamure Kalesinin pek çok Anadolu kalesi gibi antik temeller üzerine inşa edildiği ve kalenin bulunduğu yerde 3 ila 4. yüzyıllarda bir Roma yerleşimi olduğu iddia...
MERSİN ORTAOKULU
1830'lu yıllarda bir köy olan Mersin'in kısa sürede gelişmesi, sosyal hayatın gereği olan çeşitli kurumlarında oluşmasını beraberinde getirmiştir. Ekonomik kurumların hızla gelişmesine rağmen, eğitim kurumları maalesef aynı...
Dan Brown ve bilim-din ilişkisi
Din ve Bilim ilişkisi; sadece Din'in yada Bilim'in değil, Felsefenin de temel konularından biri olmuştur. Aslında tarihsel süreçte yaşanan çatışmayı tek bir nedenle izah etmek mümkün değildir. Temelde din ve bilimin referanslarının...
Karaduvar Koruma Altına Alınmalıdır
1940-1950 yılları arasında başlayan ve 1965 yılında çıkarılan kat mülkiyeti yasasıyla da yasal bir dayanak kazanan apartman yapılaşması, önce büyük kentleri ardından da tüm kentleri istila etti. Mimari estetikten yoksun bu kişiliksiz ve...
Mersin'in Kütüphane İhtiyacı
Mersin'de kültür seviyesinin geçmişe oranla her geçen gün gerilediği ve düşüş gösterdiği neredeyse herkesin ortak fikridir. Olumsuzlukları tespit etmede son derece mahir olduğumuz halde, çözüm önerileri sunmada ve olumsuzlukları gidermede...
TOLSTOY VE DİRİLİŞ
Lev Nikoleviç Tolstoy 9 Eylül 1828'de Tula´da bulunan ailesine ait Yasyana Polyana Malikanesinde zengin bir toprak sahibinin oğlu olarak doğdu. Küçük yaşta öksüz ve yetim kalınca, eğitimi için Kazan'a halalarının yanına gönderildi....
Mersin Liman ve Ticaret Müzesi
Daha önceki yazılarda konu ettiğimiz Mersin Arkeoloji Müzesi ve Deniz Müzesi bu kentte gündeme gelen ve hayata geçmesi için çaba sarf edilen 2 önemli projedir. Projenin sahipleri Mersin Müzesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığıdır. Bu yazıda...
Mersin rekreasyon projeleri
Mersinde, kentsel açıdan makro düzeyde yapılması gereken projeler için çok geç kalınmış bulunulmaktadır. Bu projeler hem kent halkının tamamının ihtiyaçlarına cevap verecek bölgesel düzeyde (daha çok yeşil alan ağırlıklı olarak yer...
MERSİN KENT TARİHİ
Yapılan çeşitli kazılar, Mersin bölgesinde Neolitik (Yeni Taş Devri) ve Kalkolitik (Bakır Taş Devri) çağlardan beri, yerleşimin olduğunu göstermektedir. Bölgenin bilinen en eski adı Kizuvatna'dır. Bölge Hitit devrinde Que (Kue), MÖ...
Mersin Tarihi Kent Merkezinin Korunması Ve Yeniden Canlandırılması
Mersin'de gelişen ticaret beraberinde konut yapımını getirdi. Kentin farklı etnik ve dini yapıdan oluşan sosyal yapısı mimari yapılarda da etkisini gösterdi. 1000 nüfusluk bir köyden başlayan Mersin'in tarihi serüveni, bugün dört...
KIZKALESİ
Kızkalesi; Anadolu siyasi tarihinin en önemli olaylarından bir tanesi olan Haçlı seferlerinin ürünüdür. Güney Anadolu, Suriye,Lübnan ve Filistin'de ayakta kalan pek çok kale gibi Kızkalesi de, Ortaçağ'ın en karanlık dönemi olarak...
Kızkalesi ve Turizm
Doğal yapısı ve konumlandığı ada itibariyle Kızkalesi; karadan bakıldığında deniz üzerine konmuş bir maket kale gibi durmakta ve tablo görüntüsünü andırmaktadır. Kızkalesinin bu özellikleri, yüzyıllardan beri inanılmaz bir merak uyandırmış...
Kızkalesi Açık Hava Müze Senaryosu
Kızkalesi Açık Hava Müze Senaryosu
Ülkemizde yüzlerce kale bulunmasına rağmen, askeri mimarinin ve savaş teknolojilerinin sergilendiği ciddi bir müze maalesef yoktur. Bu doğrultuda, Kızkalesi'nden yola çıkarak, Kale Müze'nîn asıl öznesi 'askeri mimari' olarak...
MERSİN KENTSEL ULAŞIM PROJELERİ
Ulaşım büyük kentlerin yaşamında önemli yer almaktadır. Birçok büyük kent yaşayanının kenti yoğun kullandıkları zaman dilimi, ulaşım için geçen süre içinde olmaktadır. Kent içi yaşamın iş, ticaret, hizmet, dinlenme, eğlence, kültür,...
Mersin ve Deprem Gerçeği
Mersin sahil şeridinde 50.000 civarındaki konut, üzerinde oturduğu zeminin yumuşak ve kumsal oluşu nedeniyle ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Sahil şeridindeki zeminin yumuşak toprak ve kumsal olması nedeniyle oluşacak bir deprem, sarsıntı...