Ruhsar UÇAR
Ruhsar UÇAR
Yazarın Makaleleri
1TRİAJ
Bir süredir Mersin Devlet Hastanesi Acil servisinde Triaj uygulaması başlatılmıştır. Nedir Triaj; çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu acil durumlarda hastanın klinik durumunun öncelikli müdahale ve tedavi gereksinimine göre renk kodlarıyla...
HİPOKRAT’IN ÇOCUKLARI
Zorlu, meşakkatli, fedakârlıklarla dolu mesleğimizde; hastasının derdine merhem, sıkıntısına çare olmaya çalışırken hep kendini erteleyen, merhametli, vicdanlı, sabırlı, çalışkan, duyarlı meslektaşlarım. Mantığı kadar kalbiyle de...
ALEVLER İÇİNDE TÜRKİYE MANZARASI
Türkiye tarihi: Suikastlar, provokasyonlar, tezgahlar üzerine kurulu kanlı bir geçmişe sahip. Ne yazık ki bu topraklar milliyetçi ayrımcılık,mezhepçi farklılık,siyasi düşünce kamplaşması,fikir çatışmalarının derinleşmesi yüzünden...
BİLGE AĞACIYLA DERTLEŞMEMDİR(1)
Pocahantes Animasyon sinemasını hatırlıyor musunuz? Ya orada ki Söğüt Nine karakterin de ki yaşlı,dev,köklü çınar ağacı bilge kadını.Küçük yaşta annesini kaybeden Pocahantes ne zaman dertleşmek,akıl almak istese soluğu Söğüt Nine'nin...
BİLGE AĞACIYLA DERTLEŞMEMDİR(2)
Sevgili Söğüt Nine yine geldim huzuruna, Ülkemi biliyorsun, uzun süredir acılar, gözyaşları, kan dinmiyor. Anaların,kardeşlerin feryatları yürekleri parçalıyor,tüm göğü kaplıyor.Ateş her zaman ki gibi düştüğü yeri yakıyor, bize...
SAVAŞIN SOSYOLOJİSİ
Benim Ülkemin huzurlu olma sorunu var, birlikte yaşamayı bilmeme, birbirini sevmeyi öğrenememe. İnadına Barışı istemeyi haykıramama sorunu var. Oysa bilseler Şairin de dediği gibi: Dünyayı güzellik kurtaracak, Bir insanı sevmekle başlayacak...
GÖÇ YOLLARI
Beşikler vermişim Nuh'a Salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır, Anadolu'yum ben tanıyor musun? (Ahmed Arif) Anadolu; Kars kalesinden İshak Paşa sarayına, Ahtamar Kilisesin den Deyrülzefaran Manastırına, Fırat'ından...
YÖNETİLEBİLİR DEMOKRASİ
Olağanüstü durumlar, bir olayı değerlendirmemizde, sorunu anlamamızda bize normal durumlardan daha çok yardımcı olur. Kanser olan hastalar sağlıklı iken erteledikleri yaşamlarının ve sevdiklerinin kıymetini daha iyi anlarlar. Deprem, sel felaketini...
TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ
Bir Ülkenin gelişmişliğini yani kalkınma düzeyini değerlendirirken ekonomik büyüme değerleri, bunun içinde de en çok bakılan parametre kişi başına düşen milli gelir olmuştur.Oysa biliyoruz ki ekonomik büyüme yoksulluk gerçeğini ortadan...
MERSİN DE SURİYE GÖÇÜ’NE GENEL BAKIŞ
Çok Değerli Mersin Halkı, 2010 yılından beri Suriye de yaşanan iç savaş ve devam eden sürekli çatışma ortamından kaynaklanan göç dalgası; Suriye ile sınır olmamız, dinsel, kültürel ortaklıklarımızın olması ve sınırda yaşanan karmaşa,...
GÖÇ’ÜN HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ
Suriye İç Savaşı da tıpkı diğer savaşlar gibi 'insan eliyle oluşturulan olağan dışı durum” ve 'önlenebilir bir Halk Sağlığı Sorunu”dur. Türk Tabipleri Birliği Meslek Örgütü olmakla birlikte, hem Mesleğin çalışanları...
SURİYE GÖÇÜNÜN KADIN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRMESİ
NEOLİBERAL POLİTİKALAR EKSENİNDE DEĞİŞEN KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ SAĞLIK POLİTİKALARINA YANSIMALARI
Türkiye de sağlık ortamı 2003 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programı adı verilen bir reform ile yeniden yapılanmaktadır. Program her ne kadar Türkiye'nin sağlık sorunlarını çözmek amacıyla gündeme gelmiş olsa da, dünyadaki...
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN YARATTIĞI TALEP PATLAMASI
Sağlık Bakanlığının 2014 yılında yayınladığı verilerden yola çıkarak Türkiye de Sağlık hizmeti sunumunda ne durumda olduğumuzdan ve diğer ülkelerle kıyaslandığında ne durumda olduğumuza bakalım: Aile Hekimlerine Başvuran Hasta sayısı:214.120.750...
Uygulamalar ve değerlendirmeler; birinci basamakta dönüşüm ve aile hekimliği
Sağlıkta özelleştirmenin 1. basamakta uygulaması olarak yapılandırılan Aile Hekimliği sistemi ile Kamu malı olan sağlık ocakları Aile Hekimlerine kiraya verilmiş, döner sermaye gelirleriyle alınmış demirbaş malzemeleri, tıbbi cihazlar...
Yeni yıl hoşgeldin, barış mı getirdin?
Her yeni yıl umut doldurur içimi, her şey daha iyi olacak duygusu, çocuksu heyecanlar, olmayacak hayaller; savaşlar, kavgalar, açlık, yoksulluk bitecek, İnsanların hırslarını, öfkelerini, nefretlerini bir kenara bırakıp hatta tüm olumsuz duygularından...
TÜRKİYEDE ASİSTAN HEKİM OLMAK
Tıp Fakültesini bitirirsiniz hekim olursunuz ama bazen bu bize yetmez spesifik bir alanda üst eğitim alma isteğimiz ve tabi ki toplumda dahi kalıplaşmış ne doktorusun sorusuna pratisyenim dediğinde karşılığını bulmayan, pekte rağbet edilmeyen...
TÜRKİYE’DE HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI
Devlet memurları kanunda, memurların haftalık çalışma süresi haftada 40 saat olarak belirlenmiştir. Ancak maddenin hemen devamında, özel mevzuatlarla kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınarak farklı çalışma sürelerinin tespit...
GÖÇ YOLLARI
Beşikler vermişim Nuh'a Salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır, Anadolu'yum ben tanıyor musun? (AhmedArif) Anadolu; Kars kalesinden İshak Paşa sarayına, Ahtamar Kilisesinden Deyrülzefaran Manastırına, Fırat'ından...
AYNUR’UN ARDINDAN
Hikâye Antik Yunanda Zeus un Krallığında başlar; İnsanlara ateşi verdiği için Prometheus cezalandırılmıştı. Tanrıların Tanrısı Zeus insanların ateş sayesinde edindiği güçten tedirgin olmuştu. Yeni bir plan yaptı. Emir verdi. Bir kadın...