banner214
Öne Çıkanlar mersin Nuriye turkcell VALİ kurak

AKARYAKITÇILAR SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye’de ve Mersin’de akaryakıt hakkında görüşlerini aldığımız Mersin Akaryakıtçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aziz AKGÜL, Mersin Akaryakıtçılar Derneği STK sorumlu Başkan Yardımcısı ve EPGİS sendikası Mersin Temsilcisi Kadri ÇİÇEKLİDAĞ,  Mersin Akaryakıtçılar Derneği (MADER) Genel Sekreteri ve Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol Ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TAGBİS) Mersin Temsilcisi Mesut Özcömert ve  Mersin Akaryakıtçılar Derneği Başkan Yardımcısı Sabahattin Kılıççıoğlu pandemi zamanında da çekilen sıkıntıları Gazetemiz İMECE’ye anlattı.

SAYIN MESUT ÖZCÖMERT MERSİN’DE AKARYAKIT İSTASYON ENFLASYONU VAR MI?  

Mersin’in 1 milyon 840 bin 425’lik nüfus ile Akaryakıt pazarında Türkiye’de tüketimde yıllık 877 bin 783 metre küp ile 6’ıncı sırada. 328 istasyon ile 619 bin motorlu araca akaryakıt ikmali sağlamaktadır. Merkez 4 ilçede 1 milyon 35 bin nüfusa 142 istasyon diğer 9 ilçede 805 bin nüfusa 186 istasyon ile hizmet vermektedir. Bu ilimizde akaryakıt istasyon enflasyonu olduğunun çok açık bir göstergesidir. Maalesef istasyon ortalama günde 7 bin ile başa baş noktamızın çok altında satış yaparak hem milli servetimizi hem de sermayelerimizi boşa heba ediyordur. Geçmiş yönetimlerden önceki başkanımızı da inkar etmemek lazım. Hiçbir yere yeni istasyon imarı verilmeyerek G.S.M. alınmasına müsaade etmediği de ortadadır. Bir istasyonun başa baş satışı günde 13 bin litre olmalı. Bu da gösteriyor ki Mersin’de 328 istasyon ile değil de maksimum 164 istasyon adedi ile bu işler yapılmalı. İstasyon sahiplik yapısı, istasyon  işletilmesi, istasyonun nerelere nasıl açılması gerektiğini maalesef kendi yöntemlerimiz ile yapıyoruz. İnanıyoruz ki bundan böyle Akaryakıt İstasyon MTSO ve MADER den ortak görüş alınarak ve çözümler yaratılarak ilerleriz.

 PANDEMİ DÖNEMİNİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Şirketlerin 2020, 2021 ve 2022 yılı kazançlarına uygulanmak üzere vergi tevkifatı getiriliyor. Düzenleme ile 2020 yılı ve 2021 yılı vergilendirme dönemlerine ait kazançlardan yüzde 10, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kazançlardan ise yüzde 5 oranında tevkifat yapılması öngörülüyor. Özellikle 2020 yılında yaşanan pandemi örneğinde olduğu gibi akaryakıt sektöründe; Satışların hızlı bir şekilde düştüğü, Faizlerin yükseldiği (dolayısıyla satışın yüzde 60’ını oluşturan kredi kartı pos maliyetlerinin arttığı), Ürün fiyatının hızlı yükseldiği (şu anda ham ve işlenmiş petrol fiyatında olduğu gibi) dönemlerde, istasyon işletmelerinin brüt marjları düşük olduğu için, giderler brüt gelirleri aşmaktadır. Bayi ve dağıtıcı payları çok uzun bir süredir enflasyon oranının oldukça altında seyretmekte olup, Ocak ayı itibariyle marjlar enflasyonun yüzde 28,4 oranında altında kalmıştır. İşletmeler böyle dönemler için önceden tedbirli davranarak, önceki dönemlerdeki kârlarını ortaklara dağıtmaksızın ve sermayelerine eklemeksizin 1-2 yıl gibi sürelerle şirket bünyesinde tutmaktadırlar. Örneğin, yüksek POS komisyonu ödememek için bankaya bloke edebilmektedirler. Ya da artan akaryakıt fiyatları sebebiyle piyasadaki yükselen alacaklarını finanse edebilmek için aktiflerini nakitte bekletebilmektedirler. Nitekim 2020 yılı pandemi sürecinde de aylarca vergi öncesi net zarar yapan işletmeler, bu zararlarını şirket bünyesinde tutulan finansmandan sağlamışlardır. Böyle dönemlerde, Kurumlar Geçici Vergisinin dahi uygulanmaya devam edilmesi, yıl sonunda edinilemeyecek bir karın vergisinin yılın ilk üç aylık dönemi için Mayıs ayında devlete ödenmesine, tabiri uygun ise, zararda iken dışarıya “borç verilmesine” sebep olmaktadır. Bunun yanına, bir de henüz dağıtılmamış veya sermayeye eklenmemiş bir önceki yıl karı ile ilgili yüzde 10 veya yüzde 5 oranında tevkifat yapılması, belki de hiç dağıtılamayacak olan ve ileride zarara dönüşecek olan bir miktar üzerinden vergi ödenmesine sebep olacaktır.

ÖNCEDEN VERGİ TEVKİFATINA TABİ TUTULANLAR ÖDEMEDE NELERLE KARŞILAŞACAKLAR?

Bir başka tarif ile stopajın da stopajı tahsil edilmiş olacaktır. Finansal olarak zaten zor günler geçiren ve brüt marjları düşük olan akaryakıt ve benzeri sektörlerin yapamayacakları bir kâr dağıtımı ile ilgili önceden vergi tevkifatına tabi tutulmaları ödeme güçlüklerini daha da arttıracaktır. Bu nedenlerle; henüz ortaklara dağıtımı yapılmamış olan kurumlar kazancından, tevkifat şeklinde alınması tasarlanan yüzde 10 veya yüzde 5 oranında vergi uygulamasından vazgeçilmesi zaruridir.

SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VAR MIDIR?

Bu konuda acil girişimde bulunulmasını önemle arz ederiz.

Diğer taraftan, aynı haberde;

5. ve 6. maddelerde bahse konu ÖTV’nin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla maliye’nin yetkilendirilmesi, zorunluluğa uymayanların cezalandırılması,

7. Maddede bahse konu kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacı ile ödeme kaydedici cihazlara müdahale edilerek gerçeğe uygun olmayan bilgi ve veri üretenlere hapis cezası getirilmesi,

12. Maddede bahse konu, satılan akaryakıtın belgelerini başka firmalara düzenleyen ile bu belgeleri kullananların akaryakıt kaçakçılığı kapsamında yaptırıma tabi tutulmaları, dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen dağıtıcının lisans kapsamındaki faaliyetinin durdurulması, 5015 sayılı Petrol Kanununun 20. Maddesi kapsamında yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespiti hâlinde lisans iptal edilmesi ve benzeri önlemlerin, tamamının da sektörümüzce desteklendiği, dolayısıyla, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede Devletimizin tam destekçisi olduğumuzu da bir kez daha belirtmek isteriz.

SAYIN KADRİ ÇİÇEKLİDAĞ HİBRİT ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ NE DURUMDADIR?

Dünyada yakın zaman diliminde fosil yakıtlarının tükeneceğini, önemini kaybedeceğine dair açıklamalar her geçen gün artmakta olup akaryakıt istasyonlarının da buna paralel olarak son evrelerini yaşadığını söyleyebiliriz. Dünyanın en büyük otomotiv hibrit elektrikli araç üretimini her geçen artırmaktadır.  Bugün halen cennet Mersinimizde akaryakıt istasyonu ruhsatlarına yönelik çalışmalar yapılması, tabiri caiz ise kabuk bağlamış yarayı kaşımaktan öte bir hal değildir. 

TÜRKİYE’DE EN FAZLA AKARYAKIT İSTASYONU HANGİ İLDE BULUNUYOR?

Türkiye’de il bazında nüfus popülasyonuna göre en çok akaryakıt istasyonu ne acı bir gerçektir ki Mersinimizde bulunmaktadır.  Mersin bu anlamda  istasyon çöplüğüne dönmüş vaziyettedir. Bu çöplükte beslenen rant emiciler doymamış olmalılar ki, güzelim turizm şehrimize güzel lokasyonlara şehrimize değer katacak yatırımlar yerine can çekişen bu sektörü geçici kişisel menfaatleri uğruna yeni istasyon çöplükleri yaratma arzuları da devam etmektedir

SON OLARAK NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Büyükşehir belediyemizin imar komisyonunu türlü bahaneler ile istasyon ruhsatı verilmeye zorlanması akıl kârı değildir. Tüm bunların yanı sıra şehrül eminimiz Sayın Vahap Seçer’in ticaret erbabı olduğu, ticaretin tabanından geldiğini bildiğimizden rant emicilere yol vermeyeceği ve geçmiş tarihlerde derneğimize ve sendikamıza verdiği sözü tutacağına güvenimiz tamdır.

SAYIN SABAHATTİN KILIÇÇIOĞLU TÜRKİYE’DEKİ AKARYAKIT SEKTÖRÜ NE DURUMDADIR VE SIKINTILARI NELERDİR?

Türkiye’de akaryakıt sektöründe 50’ye yakın dağıtım şirketi 13.000’e yakın istasyon bulunuyor ve bu sektör halkın zaruri giderlerinden biri olan yakıt ihtiyacını karşılıyor ve bu ihtiyaca cevap verebilmek adına 7 gün 24 saat hiç durmaksızın hizmet veriyor. 365 gün tatil yapmadan halkımızın ihtiyacına cevap verebilmek adına tatil yapmadan çalışıyoruz. Sektörümüz dışarıdan bakıldığı zaman çok kârlı görünüyor ama akaryakıttaki net kâr çoğunlukla bayilerin giderlerini bile karşılamayacak miktarda oluyor. Öncelikle bayiler ve dağıtıcı firmalar arasında ciddi bir kar marjı mücadelesi bulunuyor.  2015 yılından sonra kâr marjlarında bir miktar artış olmuş olsa da bu yine de bayiyi memnun edecek seviyelere ulaşamıyor. Sektörün giderleri onlarca kalemden oluşuyor. Elektrik,   su,   internet, sigorta, TMGD danışmanları,  LPG danışmanları, İş Güvenliği uzmanları, finansman giderleri (kredi kartı komisyonları, pos cihazları aidat bedelleri, faizlerin yüksek olması, teminat mektubu giderleri)ve yahut istasyon kurallarına uygun olması çeşitli standartları koruyabilmek  için yapılan zorunlu düzenleme giderleri(çevre düzenlemeleri istasyon bakımı için harcananlar çevre ve sağlık önlemleri ) ve temizlik giderleri gibi kaçınılmaz olan sabit giderler bulunuyor. Giderlerimiz her zaman sabit asla azalmıyor hatta günden güne hem yeni getirilen zorunlu düzenlemelerle, elektriğe suya asgari ücrete gelen zamlarla, banka faizlerinin ve komisyonlarının hızla yükselmesiyle, enflasyonun artması, dövizdeki gözle görülen artış sebebiyle giderlerimizin tutarı günden güne artıyor fakat kârımız bu zamlar karşısında aynı orantıda artmıyor. Ayrıca sektörümüz ülkemizin işçi istihdamı konusunda da önemli bir yerde bulunuyor. 24 saat hizmet veren bir istasyon genellikle 3 vardiya olarak hizmet verir ve her vardiyada en az 4 çalışan olacağını varsayarsak idari personel muhasebe de hesaba katılacak olursa ortalama büyüklükte bir istasyon en az 15 kişiyi istihdam eder.

İSTASYON SAYISINDA BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU MUDUR? BİR ARTIŞ VARSA EĞER BU ARTIŞ İSTASYON BAŞINA DÜŞEN SATIŞ MİKTARINI NASIL ETKİLİYOR?

İstasyonculukta  getirilen şehirlerarası 10 km, şehir içi 1km kuralı diye bir kural bulunuyor.  Her istasyon arasında bulunması gereken km gerek belediye gerek karayolları gerekse sektörümüz yetkilileri tarafından gerekli biçimlerde kontrol edilmediği için çok gereksiz bir istasyon kalabalığı bulunuyor. Aynı yol üzerinde şehiriçinde de şehir dışında da 1 km arayla bile birden fazla istasyon bulunduğu oluyor.  Bu da istasyonların orantısız bir biçimde çoğalmasına neden oluyor. Bir istasyon ne kadar çok satış yaparsa giderlerini o kadar karşılayabilir ve kâra geçebilir. Fakat bu istasyon sayısındaki önlenmez artış istasyon başına düşecek satış miktarın da ciddi bir şekilde bölünmeye neden oluyor dolayısıyla satışlar beklenenden az oluyor ve kârımızı azaltıyor ve bu çok ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyor. Yaşanan bunca şeyle beraber kâr etmek bu kadar zorken dürüst esnaf ne yapacağını şaşırıyor. Bir de üstüne üstlük sektörümüz bu kadar zorluyken bir de haksız kazanç elde etmeye çalışan kural tanımaz bazı meslektaşlarımız yüzünden iyice zor duruma düşüyoruz, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yapılan SİLİCİ1, SİLİCİ2 operasyonlarında 120’ye yakın istasyon kapatıldı. Bu tarz iş ahlakına uygun olmayan yollara başvuranlar da bizi zor durumda bırakıyorlar. Hakkımızın savunulması sesimizin duyulması adına sıkıntılarımızı daha yüksek sesle dile getirmek zorundayız.

SON OLARAK EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VAR MIDIR?

Bunca sıkıntıyı göz önüne alındığı zaman gerek EPDK gerekse devletimizin bizlerin haklarını gözeterek bazı hesaplamalar yapmaları gerekiyor. Özellikle kâr marjı oranları hesaplanırken yaşadığımız sıkıntılar giderlerimiz ve baş etmeye çalıştığımız zorlukları göz önüne almaları gerekiyor. İnanıyorum ki bizler kendimizi böyle açıkça ifade etmeye devam ettikçe yetkililer de bu durumları göz önüne alıp gerekli düzenlemeleri yapacaktır ve biz bayilerin hakkını gözetecektir.

SAYIN AZİZ AKGÜL, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN AKARYAKIT KONUSUNDAKİ PERFORMANSINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Seçer MBB Akaryakıt alımında beklenenin üzerinde performans göstererek Mersin Akaryakıt Bayilerinin ve sektörün dikkatini çekti. Belediye akaryakıt şartnamesi rekabete uygun, şeffaf olmuş. Belediyenin dolayısı ile Mersin yaşayanlarının çok büyük meblağlarda kazanımları olmuştur. Bu konuda başkan Sayın Vahap Seçer ve Daire Başkanı Sabahat Aslan hanımefendinin büyük emekleri oldu. Önceki dönemde 150 milyon liralık yapılan ihalenin miktarı 87 milyonluk miktarlara çekilmiştir. Kazanan tabi ki Mersin yaşayanları olmuştur. Emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum.

AKARYAKIT İSTASYONU ALANLARIN İMARA AÇILMASI KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİNİZ NELERDİR?

En hassas noktamız son 7 yıldır hiç açılmadı inanıyor ve umut ediyorum bu böyle devam edecek Sayın başkanla görüşmelerden hep olumlu neticeler aldık. İstasyon ihtiyacı olacak bölgelerde hiç itirazımız olmayacak aksine destek vereceğiz. Biz sektör olarak Büyükşehir Belediyesine bağlıyız yani GSM Ruhsatlarımızı zabıta Daire Başkanlığından alıyoruz. Burada istasyonlarımızla ilgili hizmetlerimizde hiç bir sıkıntı yaşamıyoruz. Gerçekten MBB Zabıta Daire başkanlığındaki tüm kadroyu taktir ediyorum. Biz bir meslek örgütüyüz üyelerimizin ve kentimizin faydasına çevreye uygunluk bizim ana hedefimizdir. Vereceğimiz rakamlar reel bilgilerdir buna uyulması bu kentin karar vericileridir. İnanıyorum bu arkadaşlarımız kentimiz için yanlış bir karar almazlar. Mesut Özcömert arkadaşımızın hazırladığı çalışma rakamlar reel bilgilerdir buna uyulması bu kentin karar vericilerinindir. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile Meclis Başkanı Hamit İzol beyin olumlu her platformda yanımızda durmaları bizlere ve sektöre güç vermiştir. Başkanlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.

PANDEMİ SÜRECİNDEN BAHSEDECEK OLURSAK. BU SÜRECİ SEKTÖREL OLARAK NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Pandemi sürecinde her sektörde olduğu gibi bizde etkilendik. Zaman zaman istasyonlarımızı kapattık ödemelerimizde aksilikler yaşadık personele hiç dokunmadık kendi imkanlarımızla ayakta durduk. İnanıyorum bu arkadaşlarımız kentimiz için yanlış bir karar almazlar. Mermer ocakları gibi yakıt tüketimi yüksek alanlarda tahsilat sıkıntıları yaşandı. Çalıştığımız dağıtım firmaları gereken desteklerini esirgemediler. Petrol varil fiyatı gün geldi eksi rakamlara indi gün geldi 70 doları aştı. Dünya borsalarında olduğu gibi bizde de petrol Brent dolar üstünde işlem görüyor Türk lirasının Dolar karşısında değer kaybetmesi bizleri tüketiciyi de olumsuz etkiledi. Bu kaygan zeminde ayakta durmak bizler için bir başarı öyküsü oldu. Aşının dünya piyasalarına dağılmasıyla sektöründe toparlama süreci devam ediyor Ülkemizin petrol ihtiyacının %95 ‘ ini dışarda temin ettiğimiz için dünya petrol piyasasından etkilenmemiz kaçınılmaz oluyor.

ÜLKE GENELİNDE VE ÖZELDE MERSİN’DE KAÇAK AKARYAKIT NE DURUMDADIR?

Mersinimizde ve ülkemizde kaçak akaryakıt son bulmuş diyebilirim. Ancak 5015 sayılı petrol piyasası kanunundan bazı boşlukları kullanan kötü niyetli insanların vergi kaçırmak gibi girişimleri oluyor. Son dönemde yetkili kurumların yaptığı operasyonlarda bunu göstermekte. EPDK enerji piyasasının denetleme kurumu bu konuda daha kapsamlı çalışması gerekiyor Önlem ve tedbirlerini genişletmelidir EPDK‘nın talihsiz açıklaması Ucuz nereden bulursanız oradan yakıt alın Talihsiz buluyoruz Yakıta tavan ve taban uygulaması olduğunu unutan bir kurum gibi davranması manidardır. EPDK o zaman ucuz yakıt piyasaya sürsün hepimiz ucuz alalım, alış fiyatı altında mal satılıyorsa orada bir sorun vardır.

SON OLARAK GES VE RES KURULMASI NE AŞAMADA BUNUN HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

Elektrikli araçların dünya piyasasında yerini almasıyla ülkemizde hazırlık içine girmiştir. Motorin ve benzinli araçların Avrupa’da üretimi durduruldu. Kısacası Avrupa fosil yakıtlara veda etti. Sadece Almanya’da elektrikli pompa sayısı 20.000 sayısını geçti. Devlet vatandaşa araç için önemli destekler veriyor. Ülkemizde alt yapı çalışmaları devam ediyor, hızlı bir geçiş süreci devam edecek. Güneş enerjisi panelleri kurulması konusunda GES ve rüzgar enerjisi santralleri RES kurulması aşaması son dönemde hız kesmeden devam ediyor.

Söyleşi: Seren SABUNCU

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner198

banner227

banner233

banner255

banner231