Öne Çıkanlar yılmaz özdil mtso sanat galerisi kurs halk müziği can gox

NÜKLEER SANTRAL YETMEDİ Mİ?

Mersin Serbest Bölgesi ve limanın genişleme alanı olan Karaduvar Mahallesi’ndeki arazinin Polipropilen Tesisi yapılmak için Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesine Kent konseyinden tepki geldi. Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, “Söz konusu petrokimya yatırımı kentimizi Kapsayıcı, bütünleştirici bir proje değildir. Halk sağlığı nezdinde Karaduvar-Kazanlı hattına Polipropilen Fabrikası yapılmasının gerek çalışanların ve gerekse çevrede yaşayan insan ve diğer canlıların sağlıkları açısından ciddi risk oluşturacağı açıktır” Dedi

- Bu haber 52 kez okundu.

NÜKLEER SANTRAL YETMEDİ Mİ?

Mersin’de yapılması planan ve Resmi Gazete yayınlanan Polipropilen tesisi hakkında açıklamada bulunan Mersin Kent konseyi Başkanı Faik Burakgazi, Söz konusu petrokimya yatırımı kentimizi Kapsayıcı, bütünleştirici bir proje değildir. Halk sağlığı nezdinde Karaduvar-Kazanlı hattına Polipropilen Fabrikası yapılmasının gerek çalışanların ve gerekse çevrede yaşayan insan ve diğer canlıların sağlıkları açısından ciddi risk oluşturacağı açıktır” ” dedi

Mersin Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan Kent Konseyi toplantısına 20 sivil toplum Kuruluşu ve Meslek odası katıldı. Ketn Konseyiş Başkanı Faik Burakgazi, Sağlıklı, sürdürülebilir Bir Kent ve Çevre Adına” toplandıklarını kaydetti. Mersin’de yapılması planlanan ve Resmi Gazete de yayınlanan polipropilen tesisi hakkında açıklama yapan Mersin Kent Konseyi, Başkanı. Faik Burakgazi Planlanan polipropilen yatırımının Mersin’de kurulacak bir teknik ve idari komisyon ile yeniden yer seçimi sürecini işletip Kimya Organize Sanayi Bölgesi Planlanması gerçekleştirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.  Kent Konseyi Başkanı  Faik Burakgazi Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP Değişikliği planlama kapsamı ile hazırlanırken sürdürülebilir planlama politikalarıyla hareket edilmediğine, bölgesel gelişim ve çevresel değerleriyle uyumlu nitelikte olmadığı anlaşıldığına dikkat çekti. Başkan Burakgazi konuşmasını şöyle sürdürdü; Halk sağlığı nezdinde Karaduvar-Kazanlı hattına Polipropilen Fabrikası yapılmasının gerek çalışanların ve gerekse çevrede yaşayan insan ve diğer canlıların sağlıkları açısından ciddi risk oluşturacağı açıktır.Polipropilen tesisi 10 km mesafede Mersin Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin gelişimine ket vuracaktır. Turizm alanı ile ağır kirlilik oluşturan sanayi alt yapısının yan yana olması söz konusu bile olamaz.Karaduvar Balıkçı Barınağının işlevini kısıtlayabilme ve Mersin merkezde balıkçılığı potansiyeline ciddi zararlar verecektir. Nesiller boyu sahip oldukları geçim kaynakları proje nedeniyle olumsuz etkilenerek Karaduvar halkının büyük oranda mağduriyet yaşatacaktır.”

“DOĞU AKDENİZ ANA KONTEYNER LİMANI YATIRIMI MERSİN’E AİTTİR”

10 yıldır her yıl yayımlanan yatırım programları ile ele alınan Mersin Konteyner Limanı projesi, Cumhurbaşkanı imzasıyla yayınlanan 2019 yatırım programındaki “Doğu Akdeniz Bölgesine Ana Konteyner Limanı”  olarak değiştirildiğini belirten Başkan Burakgazi,şöyle konuştu: “Mersin Ana Konteyner Limanı projesi 2019 yatırım programlarında Doğu Akdeniz Bölgesine Ana Konteyner Limanı olarak revize edilmesinin, Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Yatırımı Projesinin Mersin İlinde yapılması kararıyla doğrudan ilişkilidir. Bu alana polipropilen tesisi yapmak, Mersin’de yapılacak ana konteyner limanını devre dışı bırakmak demektir. Bu da ana konteyner limanından beklenen yıllık 2,5 milyar dolar ihracatı ve yaklaşık 2500 kişilik istihdamı ortadan kaldırmaktır. Özel Endüstri Bölgesi sınırları belirlenirken mevcut 1/100.000 ÇDP, çevre kullanımları, çevre nüfusu, kentin ekonomisi dikkate alınmamıştır. Sadece parsel sınırları esas alınmış buna karşın konteyner limanı girişi, serbest bölge genişlemesi ve çevresinde yaşayan halkın konumu ve nüfusu göz ardı edilmiştir. “

“YAŞAM ALANLARINA YAKINLIĞI ENDİŞE VERİYOR”

Özel endüstri bölge alanı ilanı ve plan değişikliğinde, 60 metre yakınındaki en yakın yaşam alanını, 10 km mesafede olduğunu ifade eden Başkan Burakgazi, “Mersin Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesini, 800 metre mesafede yer alan Karaduvar Balıkçı Barınağını ve balıkçılık sektörünü ve bölgenin tarımsal üretim işlevini göz ardı edilerek gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu göre belirtilen bölgelerin sadece ilgili parseller üzerinde yer alıp alınmaması sorgulanmış olup, proje sahası yakın ya da uzak noktadaki çevre alanlarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma bölgelerine sahip olup olmadığı sorgulanmadığı görülmüştür.” Şeklinde konuştu

 Bu noktada Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Yatırımı Projesinin gerek yer seçimi gerekse kent ve çevre hakkı mücadelesi nezdinde uygun olmadığını ifade eden Başkan Burakgazi “Bu gibi ağır kimya sanayi içerikli petro-kimya sanayi tesisleri Endüstriyel alt yapısı sürdürülebilir ve çevre dostu olarak tanzim edilmiş Kimya Organize Sanayi Bölgelerinde planlanmalıdır. Tekfen arazisine de önceki yatırım programlarında belirlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında yapılaşma koşullarında belirtilen serbest bölge gelişim alanı ve ana konteyner limanı yapılmak üzere tahsis edilmelidir”. Diyerek sözlerini tamamladı.

“RANT UĞRUNA KENT TALAN EDİLİYOR”

Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi’nin ardından söz alan Mimarlar Odası Başkanı Ünal Şahin ise, bir takım rant uğruna kentin ve ülkenin talan edilmesi gündemdedir. Polipropilen tesisi bunlardan biridir. Yayalardaki taş ocakları bunlardan birdir. Bunların farkında olmadan bilinçli olarak yağmanın doludizgin devam ettiği bir süreç yaşıyoruz. Biz bunlar ile ilgili yaptığımız çalışmalar oldu. Sivil Toplum Örgütleri Temsilcileri ile birlikte Bakan ile görüştük. Bakan Kaygılarımız içtenlik ile dinledi. Bakan aynu duyarlılığı sizin ile birlikte taşıdığını söyledi ve bu konu ile ilgili her konuda yardımcı olacağını ifade etti. Bir takım polemikler ile değil de, bilimsel olarak gelindiği sürece her konuda yardımcı olacağını söyedi.  Ama Bu konu ile ilgili halk ile bir toplantı yapılmış olsaydı bu tür sorunlar yaşanmayacaktı. Biz her konuda kentimizin yaşam standartlarına engel olabilecek her türlü projeye karşı olacağımızı bir kez daha yeniliyorum” dedi,

TMMOB : “RİSK TAŞIYAN PROJELERE KARŞIYIZ”

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Seyfettin Atar ise, “Eğer yaşamı ve hayatı yok edecek risk taşıyacak olan tesisleri ön planda tutacak olursak, doğayı,  yaşama ilkesini yok etmiş olursunuz. Bölgemizde, doğusundan batısına çok farklı tesisler yapılıyor bu tesislerin bazıları tabii ki ihtiyaç. Ama burada ki hassas sıkıntı  planlamanın olmayışı bu kentte planlama maalesef yok “ ben yaptım , oldu” ile olmaz. Bunların tamamı planlama şeklinde uygun yerlere tesisler kurulmalıdır. Kurulacak tesisler ile ilgili bilimsel verilere dayanılarak muhatabı olan meslek alanlarıyla ortak toplantıların sonrasında yapılacak olan sonuçlardan sonra uygulama aşamasına geçilmesi gerekmektedir.

Bu kente bu halka yapılacak olan gelecek için sürekliliğin sağlanması için yapılacak olan tesislerin hiçbirine Mühendislik adı altında TMMOB u ve diğer destek alanlarımızın STKlarımızın karşı çıkacak diye bir şey yok temel hedef konforlu yaşam diye yaşamı riske atmak sıkıntı başkanlarında benden önce ifade ettiği gibi  bir tesisin bir kente yapılması için öncelikli olarak olması gereken çevre etki değerlendirme raporunun gerçeklere uygun olarak değerlendirilmesi çok önemli bu raporlarım yetkili kurum ve kuruluşlar, STK’lar hatta o kentte yaşayan insanlarla beraber istişaresinden sonra sonucu uygulamaya geçirecektir. Maalesef ki kentimize yapılan bir çok projenin çevre etki değerlendirme raporları bu usul be esaslara uygun yapılmadı yapılmamaktadır . Bu sadece bu bölge için değil, Türkiye genelinde birçok yeni kurulacak olan tesislerde Bunu gözlemlemekteyiz. Kentin geleceğini daha refah düzeyine çıkartacak her türlü projenin destekçisi olmakla beraber hayat yaşamımızı ekonomik olarak sona erdirecek olan her türlü tesislerin de karşısında durmaya, durdurmaya devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu

Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can 2018 yılından bu yana bu sürecin takipcileri olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı kararı, ÇED raporu süreci ve şimdi önümüze gelecek olan 5000 ile 1/100.000 plan değişikliği ile birlikte Polipropilen tesisi proje ve alan çerçevesinin takipçisi olduklarının altını çizdi Başkan Can şöyle konuştu: “Geçen ay 1/100.00 planında Bakanlık tarafından değişiklik yapılarak, Serbet Bölge Genişleme Alanı ve Ana konteynır liman depolama alanından Özel Endüstri Sanayi Alanına dönüştürüldü. Şehir Planlama ve Çevre Mühendisleri olarak Çevre Şehircilik Bakanlığına itirazda bulunduk.  Bizim önerimiz çok net.Biz bu yatırımın alt yapısı uygun Kimya Endüstrisi Sanayi Bölgesinde yapılamasını söylüyoruz. Kimya Endüstrisi Sanayisinde bu yatırım yapıldığı zaman yan sanayilerde olacaktır. Plastik fabrikaları artacak. Bundan dolayı sadece bir bir fabrikanın bir bölgede yapılaması çare değil, yan sanayisine de yer gösterme gerektiği konusu çok önemli. Ondan dolayı evet Yatırım gerçekleşmeli fakat Mersin’inde sosyo ekonomik olarak önünde ÇED olarak ortaya çıkabilecek olan potansiyeli öteleyip Kimya Organize Sanayi bölgesi ile birlikte kontrollü bir endüstriyel gelişime doğru gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz.  Yaptığımız çalışmalarda Türkiye’ de çok az sayıda Kimya Endüstriyel Sanayi Bölgesi var. Ve çok kritik bölgelerde neden Mersin’de bir alt yapısı oluşturulmasın, neden yer seçimi bilimsel teknik ve halkla barışık şekilde yapılmasın biz bunları söylüyoruz.”

HABER: Gizem TOKKUZUN       

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.