banner165
Ahmet YEŞİL
Ahmet YEŞİL
Yazarın Makaleleri
SANATÇI TOPLUMUNDAN SANAT TOPLUMUNA
Mersin kenti, sanatın tüm birimlerinin dönüştürücü etkisini kullanarak sanat toplumu olma yolunda adım atmakta çok geride kalmıştır. Yerel yünetimler ve tüm kurum, kuruluşlar, Mersin'in  sanat alanındaki varlığını tanıtma ve...
SANATÇI TOPLUMUNDAN SANAT TOPLUMUNA
Sanat eserine yüklenilen anlamların çoğulluğu ve derinliği, bizim kültür alanındaki sermayemizin genişliğini gösterir. O nedenle sanatın üretimi kadar alımlanması ve toplumsal olarak kullanılması da iktidar olgusuyla yakından ilişkilidir....
SANATÇI TOPLUMUNDAN SANAT TOPLUMUNA
Demokratik ve özgürlükçü toplumlarda hiç kimse ve düşünce ötekileştirilmez. Demokrasi ve özgürlüklerin savunulması söz konusu olursa, darbelere, totaliter dikta anlayışına en sert tavır bu nedenle sanatçılar tarafından konulur. ...
SANATÇI TOPLUMUNDAN SANAT TOPLUMUNA-2
… Hangi ortamda olursa olsun, neye maruz kalırsa kalsın sanatçının yaratıcılığı, duruşu ve performansı etkilenmez. Örneğin İspanya İç Savaşı'nda Guernica kasabasında Franco rejiminin yaratığı katliamı hatırlayalım. Bu katliam...
SANATÇI TOPLUMUNDAN SANAT TOPLUMUNA-1
İnsanlık tarihinin en başından beri toplumların kültürlerinin en önemli bileşeni sanattır. Henüz yazının bulunmadığı ilk dönemlerde mağara duvarlarına yapılan; örneğin Fransa'nın güneybatısındaki Chauvet Mağarası'nda...
IŞIK VE GÖLGELER:
Yaşam sır değildir. Var olan gerçeği örten sırlar bilinmezler. Bilinmeyenler, gölgeler ışığın arkasında karşımıza çıkarlar. Gölge gerçeği sırlar, bilinmez kılar, tutsaklaştırır. Gerçeğin içinde, onun sınırlarını aşarak;...
GÖRSEL DOKUNUŞLAR 
 'Yaşamın gerçekleriyle her an yüzleşme durumumuz, görüntünün anlam değerleriyle yüzleşme biçiminde karşımıza çıkar.  Bu ise yaşamın her boyutundaki görüntüler /yansımalar arasında kendimize ait olanla buluşmamız...
YARATI EŞİĞİNDE NOTLAR -2
Düşler, bilinçaltınızın size gösterdiği sanal görüntülerdir. Zihne aittir. Rüyanın düş tabirlerince yorumu: önümüzdeki soyut/yaşanmamış zaman için önceden getirilen benzetmelerle somutlaştırılan geleceğe dönük senaryo gibidir....
YARATI EŞİĞİNDE NOTLAR
Sanatsal yaratma en öz haliyle yaşama karşı cephe almaktır. Zira yaşam kendisini dayatan, oluşturduğu basınçla gündelik hayatı kısıtlayan olaylarla örülüdür ve işte bu örüntüye diremenin saf hali yaratmaktır. Yaşamla birey arasındaki...
Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı pandemi döneminde sanat nasıl etkilendi?
Bu salgın döneminde, insanların ve ülkelerin hazırlıksız yakalanmasıyla birçok gelişmiş ülkenin, sahip olduğu zenginlik ve silah gücüne karşın mikroskobik boyutta olan bir virüs karşısında nasıl da çaresiz kaldıklarına tanık olduk....

banner186

banner189

banner185

banner188