banner214
Burcu BOZKURT
Burcu BOZKURT
Yazarın Makaleleri
İŞTİRAK NAFAKASININ NİTELİĞİ
GİRİŞ: İştirak Nafakası, boşanmanın çocuklarla ilgili sonuçlarından biridir. Bilindiği üzere; 4721 Sayılı TMK'nun ilgili koşulları oluştuğunda, çocuklara aşağıdaki nafakalar verilebilmektedir. -Tedbir Nafakası, - İştirak Nafakası,...
TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE DE GÖREVLİ OLDUĞU UYUŞMAZLIKLAR
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile amaçlanan zayıf konumda olan tüketiciyi korumaktır . Tüketiciyi koruma amacı taşıyan düzenlemeler bu doğrultuda genel işleyişten ayrılarak bir takım şartları taşıması halinde uyuşmazlıkların...
“EĞİTİM NAFAKASI”
Ana ve babanın ergin olmayan çocuklarına bakma yükümlülüğü, çocuk ergin olana kadar devam eder. Ergin çocuğa kural olarak ana babanın bakma ve nafaka ödeme yükümlülüğü yoktur; ancak ana ve babanın ergin çocuğa bakma ve nafaka ödeme...
4721 SAYILI TMK 194. MADDESİ GEREĞİNCE AİLE KONUTU ÜZERİNDE EŞLERİN HUKUKİ İŞLEM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İYİ NİYETİNİN KORUNMASI MESELESİ
Evlilik birliğinin kurulması ile TMK gereğince eşler için birlikte yaşama yükümlülüğü doğmuş ve böylece birlikte yaşamak, eşler için bir hak olmanın yanında aynı zamanda bir yükümlülük olmuştur. Eşlerin birlikte yaşayacağı, müşterek...
ZİNA ÖZEL BOŞANMA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI: 
Medeni Kanunun üçüncü bölümünde düzenlenmiş bulunan  'Evliliğin Genel Hükümleri'' kısmında yer alan 185.maddenin son fıkrasına göre, ‘‘ Eşler birlikte yaşamak, birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.'...
DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ  SURETİYLE DOLANDIRICILIK
GİRİŞ: Dolandırıcılık suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda 'Kişilere Karşı Suçlar” arasında 'Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında 157 ila 159. maddeler arasında düzenlenmiştir. Bu suç malvarlığına...
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU
GİRİŞ: 765 sayılı Mülga Türk Ceza Kanunu'nda beşeri cinselliği ihlal eden davranışlar 'Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Cürümler” başlığı altında düzenlenmiş iken, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'muzda ise, beşeri...
CİNSEL TACİZ SUÇU VE HAYASIZCA HAREKETLER
GİRİŞ: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 105. Maddesinde düzenlenmiş bulunan 'Cinsel Taciz” Suçu, Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar içerisinde düzenlenmiş olup, bu bölümde düzenlenmiş olan bir diğer suçla da çokça karıştırılmaktadır....
TOPLU İŞ HUKUKU ÖZELİNDE SENDİKAL ÖRGÜTLENME VE İŞKOLUNUN BELİRLENMESİ
GİRİŞ Meslek esasına dayalı sendika kurulması, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 3/3. maddesinde yer alan 'Meslek veya işyeri esasına göre işçi sendikası kurulamaz” hükmüyle açıkça yasaklanmış; ancak devamla 6356 sayılı Sendikalar...
TÜRK YABANCILAR HUKUKU ÖZELİNDE ‘MÜLTECİLER’
GİRİŞ: Hukuki anlamda yabancı kavramı ile ilgili olarak karşılaştırmalı hukukta ve Türk hukukunda Devletler Hukuku Enstitüsü tarafından yapılan tanımlama genel kabul görmektedir. 1892 Cenevre toplantısında yaptığı tanımlamaya göre...

banner227

banner233

banner255

restbet