banner214
Burcu BOZKURT
Burcu BOZKURT
Yazarın Makaleleri
ZİNA ÖZEL BOŞANMA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI: 
Medeni Kanunun üçüncü bölümünde düzenlenmiş bulunan  'Evliliğin Genel Hükümleri'' kısmında yer alan 185.maddenin son fıkrasına göre, ‘‘ Eşler birlikte yaşamak, birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.'...
DİNİ İNANÇ VE DUYGULARIN İSTİSMAR EDİLMESİ  SURETİYLE DOLANDIRICILIK
GİRİŞ: Dolandırıcılık suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda 'Kişilere Karşı Suçlar” arasında 'Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında 157 ila 159. maddeler arasında düzenlenmiştir. Bu suç malvarlığına...
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU
GİRİŞ: 765 sayılı Mülga Türk Ceza Kanunu'nda beşeri cinselliği ihlal eden davranışlar 'Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Cürümler” başlığı altında düzenlenmiş iken, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'muzda ise, beşeri...
CİNSEL TACİZ SUÇU VE HAYASIZCA HAREKETLER
GİRİŞ: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 105. Maddesinde düzenlenmiş bulunan 'Cinsel Taciz” Suçu, Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar içerisinde düzenlenmiş olup, bu bölümde düzenlenmiş olan bir diğer suçla da çokça karıştırılmaktadır....
TOPLU İŞ HUKUKU ÖZELİNDE SENDİKAL ÖRGÜTLENME VE İŞKOLUNUN BELİRLENMESİ
GİRİŞ Meslek esasına dayalı sendika kurulması, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 3/3. maddesinde yer alan 'Meslek veya işyeri esasına göre işçi sendikası kurulamaz” hükmüyle açıkça yasaklanmış; ancak devamla 6356 sayılı Sendikalar...
TÜRK YABANCILAR HUKUKU ÖZELİNDE ‘MÜLTECİLER’
GİRİŞ: Hukuki anlamda yabancı kavramı ile ilgili olarak karşılaştırmalı hukukta ve Türk hukukunda Devletler Hukuku Enstitüsü tarafından yapılan tanımlama genel kabul görmektedir. 1892 Cenevre toplantısında yaptığı tanımlamaya göre...
ÇOCUKLARIN BAKIM VE GİDERLERİNİ KARŞILAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ERGİN ÇOCUĞA ÖDENEN“EĞİTİM NAFAKASI”
GİRİŞ Ana ve babanın ergin olmayan çocuklarına bakma yükümlülüğü, çocuk ergin olana kadar devam eder. Ergin çocuğa kural olarak ana babanın bakma ve nafaka ödeme yükümlülüğü yoktur; ancak ana ve babanın ergin çocuğa bakma ve nafaka...
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
GİRİŞ: 5237 Sayılı TCK'nun 155/1. Maddesine göre; başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli belirli bir şekilde kullanılması için kendisine zilyetliği devredilen malı devralan şahsın, zilyetliğin devri amacı dışında kendisinin...
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE ÖZELİNDE HUKUKİ- İDARİ BAŞVURU YOLLARI
Kadına yönelik şiddet ( tanım),  İster kamusal / ister özel alanda kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı ayrımcılık ile kadın hakları ihlaline yol açan, kadınların; fiziksel,...
ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI
Çocukla kişisel ilişki kurulması, ebeveynler için velayet hakkından bağımsız olarak kişilik hakkının içeriğinde yer alan şahıs varlığı değerlerindendir. Çocuğun, ebeveynleri ile kişisel ilişki kurması çocuğun fiziksel ve duygusal...

banner227

banner233

banner255