banner214
Burcu BOZKURT
Burcu BOZKURT
Yazarın Makaleleri
ÇOCUKLARIN BAKIM VE GİDERLERİNİ KARŞILAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ERGİN ÇOCUĞA ÖDENEN“EĞİTİM NAFAKASI”
GİRİŞ Ana ve babanın ergin olmayan çocuklarına bakma yükümlülüğü, çocuk ergin olana kadar devam eder. Ergin çocuğa kural olarak ana babanın bakma ve nafaka ödeme yükümlülüğü yoktur; ancak ana ve babanın ergin çocuğa bakma ve nafaka...
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
GİRİŞ: 5237 Sayılı TCK'nun 155/1. Maddesine göre; başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli belirli bir şekilde kullanılması için kendisine zilyetliği devredilen malı devralan şahsın, zilyetliğin devri amacı dışında kendisinin...
KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE ÖZELİNDE HUKUKİ- İDARİ BAŞVURU YOLLARI
Kadına yönelik şiddet ( tanım),  İster kamusal / ister özel alanda kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı ayrımcılık ile kadın hakları ihlaline yol açan, kadınların; fiziksel,...
ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI
Çocukla kişisel ilişki kurulması, ebeveynler için velayet hakkından bağımsız olarak kişilik hakkının içeriğinde yer alan şahıs varlığı değerlerindendir. Çocuğun, ebeveynleri ile kişisel ilişki kurması çocuğun fiziksel ve duygusal...
ÇOCUKLA KURULAN KİŞİSEL İLİŞKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ- KALDIRILMASI 
Ana ve babadan her biri, velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını- değiştirilmesini ya da kaldırılmasını Aile Mahkemesinden isteme hakkına sahiptir. Ana ve babadan her birinin çocuk...
SARKINTILIK DÜZEYİNDE KALAN CİNSEL SALDIRI VE   ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU
5237 sayılı TCK'nın yürürlüğe girdiği 2005 yılından sonraki uygulamasında, özellikle vücuda temas içeren ancak süreklilik arz etmeyen, ani davranışların mağdurun yaşına göre cinsel saldırı ya da cinsel istismar olarak kabul edilmesi...
BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN EŞLERİN TASARRUF YETKİSİ SINIRLANDIRILABİLİNİR Mİ?
Yeni Medeni Kanun'umuza göre, eşlerin her biri, kendi malvarlığı değerleri üzerinde kimsenin izin veya onayını almadan serbestçe tasarruf edebilir, her türlü hukuki işlemi sırf kendi iradesiyle gerçekleştirebilir. Eşler arasında hukuki...
KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
   'Kadınlara Yönelik Şiddet Ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” ya da anılan adıyla 'İstanbul Sözleşmesi”; 11 Mayıs 2011'de Türkiye tarafından imzalanmış...
HAKARET SUÇU VE İNTERNET ORTAMINDA İŞLENMESİ
Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu'nun 8. Bölümünde yer alan ‘Şerefe Karşı Suçlar' kısmında, 125. Maddede düzenlenmiştir; 765 Sayılı TCK'da hakaret suçu 480'inci maddede ‘mahsus madde isnat edilmesi suretiyle hakaret'...
TEHLİKELİ İŞLER SINIFINDA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUK İŞÇİ   VE GÜNCEL TARİHLİ YARGITAY KARARI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çocukların küçük yaşlardan itibaren çalışma yaşamının içinde yer almaları, her geçen gün sayıları artan çocukların çeşitli sektörlerde ve iş kollarında çalışması bugün Türkiye'de önemli, ciddi bir toplumsal sorun olarak...

banner227

banner233

banner255

restbet