banner437
Burcu BOZKURT
Burcu BOZKURT
Yazarın Makaleleri
DOLANDIRICILIK SUÇU-GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İLİŞKİSİ
GİRİŞ: Dolandırıcılık suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda 'Kişilere Karşı Suçlar” arasında 'Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında 157 ila 159. maddeler arasında düzenlenmiştir. Bu suç malvarlığına...
ZİYNET ALACAĞI DAVALARI VE EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE  ALTINLARIN BOZDURULMASI DURUMU
GİRİŞ         Ziynet eşyasını evlilik münasebetiyle gelin ve damada verilen hediyeler olarak tanımlamak mümkündür. Bu bağlamda aslında bilezik, altın kelepçe, kolye, gerdanlık, takı seti, bileklik,...
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU, KAMUSAL YARAR VE MEŞRU AMAÇ KAVRAMI
GİRİŞ Anayasa, özel hayatın, aile hayatının ve haberleşmenin gizliliğine dokunulmamasının ne olduğunu, gizliliğin kapsamının ve sınırlarının neden ibaret olduğunu söylememiştir. Ancak bu husus Özel hukukta 'Kişilik hakları”...
ÇOCUKLARIN BİYOLOJİK ANNE VE BABASI DIŞINDAKİ KİŞİLERİN NÜFUSUNA KAYITLI OLMASI DURUMU
Uygulamada çokça karşılaşmış olduğumuz ‘Çocuğun doğumdan sonra hastanede yanlışlıkla veya bilerek başka bir çocukla değiştirilmesi, çocuğun kaçırılmak sureti ile başka bir kadından doğmuş gibi onun üzerine kaydedilmesi, evli...
ÇOCUKLARIN BİYOLOJİK ANNE VE BABASI DIŞINDAKİ KİŞİLERİN NÜFUSUNA KAYITLI OLMASI DURUMU
Uygulamada çokça karşılaşmış olduğumuz ‘Çocuğun doğumdan sonra hastanede yanlışlıkla veya bilerek başka bir çocukla değiştirilmesi, çocuğun kaçırılmak sureti ile başka bir kadından doğmuş gibi onun üzerine kaydedilmesi, evli...
BAĞIMSIZ OLARAK AÇILACAK TEDBİR NAFAKASI
Türk Medenî Kanunu'nun 169. maddesinde, boşanma veya ayrılık davasında hakimin, davanın devamı süresince gerekli olan geçici önlemleri resen alacağı düzenlenmiştir. Söz konusu maddede, hakim tarafından resen alınacak geçici önlemlerin,...
KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA
Kumar ve bahiste herhangi bir emek harcanması söz konusu olmaksızın kazanç sağlama amacı olduğunu ve de bu haseple hukuk düzeni tarafından bu ilişkiler korumaya layık görülmediğinden bahsetmiştirk. Kanun koyucu, sosyal ve ahlaki yönlerden...
KUMAR VE BAHİS BORÇLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ
GENEL OLARAK: Türk Borçlar Kanunu'nun 16. Bölümünde düzenlenen kumar ve de bahis borçları, sonuçları az çok talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler grubunu oluşturmaktadır. Özellikle hukuk doktrininde kabul edildiği üzere, bahiste daima...
SINAVLARDA KOPYA ÇEKME VE BAŞKASININ YERİNE SINAVA GİRME EYLEMLERİ- SAHTECİLİK
03/03/2011 tarihinde yürürlüğe giren ve 17/02/2011 tarih- 6114 Sayılı Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi  Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'nda, ÖSYM tarafından yapılacak her türlü sınav ve yerleştirmeler...
VELAYETİN KALDIRILMA SEBEPLERİ
Velayet, küçüklerin ve istisnai olarak kısıtlı ergin çocukların bakımını, korunmasını ve çeşitli yönlerden yetiştirilmesini sağlamak amacıyla, ana babanın çocukların kişiliklerinin ve mallarının korunmasıyla, onların temsili konusunda...

banner418

banner430

banner432