banner165
Burcu BOZKURT
Burcu BOZKURT
Yazarın Makaleleri
KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA
Kumar ve bahiste herhangi bir emek harcanması söz konusu olmaksızın kazanç sağlama amacı olduğunu ve de bu haseple hukuk düzeni tarafından bu ilişkiler korumaya layık görülmediğinden bahsetmiştirk. Kanun koyucu, sosyal ve ahlaki yönlerden...
KUMAR VE BAHİS BORÇLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ
GENEL OLARAK: Türk Borçlar Kanunu'nun 16. Bölümünde düzenlenen kumar ve de bahis borçları, sonuçları az çok talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler grubunu oluşturmaktadır. Özellikle hukuk doktrininde kabul edildiği üzere, bahiste daima...
SINAVLARDA KOPYA ÇEKME VE BAŞKASININ YERİNE SINAVA GİRME EYLEMLERİ- SAHTECİLİK
03/03/2011 tarihinde yürürlüğe giren ve 17/02/2011 tarih- 6114 Sayılı Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi  Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'nda, ÖSYM tarafından yapılacak her türlü sınav ve yerleştirmeler...
VELAYETİN KALDIRILMA SEBEPLERİ
Velayet, küçüklerin ve istisnai olarak kısıtlı ergin çocukların bakımını, korunmasını ve çeşitli yönlerden yetiştirilmesini sağlamak amacıyla, ana babanın çocukların kişiliklerinin ve mallarının korunmasıyla, onların temsili konusunda...
VELAYET HAKKININ KULLANILMASI
Velayet, ana babaya çocuğu yetişkin hayatına hazırlamaları için tanınan ve birtakım görevleri de içeren bir yüküm-hak olarak görülmektedir.  Velayetin asıl amacı, her koşulda çocuğun yüksek yararı gözetilerek, çocuğun bedensel,...
COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ALINAN TEDBİRLERİN ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNE ETKİSİ
Covid-19 salgını nedeniyle, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında alınması gereken tedbirler...
VELAYET HAKKI KAPSAMINDA ÇOCUĞUN SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Soyadı, bireyin yaşamı ile özdeşleşen ve kişiliğinin ayrılmaz bir unsuru haline gelen, birey olarak kimliğin belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri ve vazgeçilmez, kişiye sıkı sıkı bağlı bir kişilik hakkıdır. Belirtilen bağlamda...
COVİD-19 SALGINININ İŞ HUKUKU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Dünya gündemini ve özelinde ülkemizi meşgul eden Corona Virüsü salgını, işyerleri ve işçiler yönünden, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'nun 13. maddesinde ifade edildiği şekilde, ‘ciddi ve de yakın tehlike' kapsamındadır....
EĞİTİMİNE DEVAM ETMEKTE OLAN ERGİN ÇOCUĞA ÖDENEN “EĞİTİM NAFAKASI”
Ana ve babanın ergin olmayan çocuklarına bakma yükümlülüğü, çocuk ergin olana kadar devam eder. Ergin çocuğa kural olarak ana babanın bakma ve nafaka ödeme yükümlülüğü yoktur; ancak ana ve babanın ergin çocuğa bakma ve nafaka ödeme...
“KORUYUCU AİLE KURUMUNUN UYGULAMADAKİ YERİ
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre, korunmaya ve yardıma ihtiyacı olan çocukların korunması ve özelinde Koruyucu Aile Kurumu, Koruyucu Aile Yönetmeliği, toplumumuzda ve hukukçular arasında yeterince tanınmamaktadır. Bu gerçek...

banner198

banner209

banner211