Burcu BOZKURT
Burcu BOZKURT
Yazarın Makaleleri
VELAYET HAKKININ KULLANILMASI
Velayet, ana babaya çocuğu yetişkin hayatına hazırlamaları için tanınan ve birtakım görevleri de içeren bir yüküm-hak olarak görülmektedir.  Velayetin asıl amacı, her koşulda çocuğun yüksek yararı gözetilerek, çocuğun bedensel,...
COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ALINAN TEDBİRLERİN ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNE ETKİSİ
Covid-19 salgını nedeniyle, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında alınması gereken tedbirler...
VELAYET HAKKI KAPSAMINDA ÇOCUĞUN SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Soyadı, bireyin yaşamı ile özdeşleşen ve kişiliğinin ayrılmaz bir unsuru haline gelen, birey olarak kimliğin belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri ve vazgeçilmez, kişiye sıkı sıkı bağlı bir kişilik hakkıdır. Belirtilen bağlamda...
COVİD-19 SALGINININ İŞ HUKUKU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Dünya gündemini ve özelinde ülkemizi meşgul eden Corona Virüsü salgını, işyerleri ve işçiler yönünden, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'nun 13. maddesinde ifade edildiği şekilde, ‘ciddi ve de yakın tehlike' kapsamındadır....
EĞİTİMİNE DEVAM ETMEKTE OLAN ERGİN ÇOCUĞA ÖDENEN “EĞİTİM NAFAKASI”
Ana ve babanın ergin olmayan çocuklarına bakma yükümlülüğü, çocuk ergin olana kadar devam eder. Ergin çocuğa kural olarak ana babanın bakma ve nafaka ödeme yükümlülüğü yoktur; ancak ana ve babanın ergin çocuğa bakma ve nafaka ödeme...
“KORUYUCU AİLE KURUMUNUN UYGULAMADAKİ YERİ
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre, korunmaya ve yardıma ihtiyacı olan çocukların korunması ve özelinde Koruyucu Aile Kurumu, Koruyucu Aile Yönetmeliği, toplumumuzda ve hukukçular arasında yeterince tanınmamaktadır. Bu gerçek...
DEPREM- HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK
Deprem, literatürde mücbir sebebe verilen klasik örneklerin başında yer almakta ve ne yazık ki Ülkemiz, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. 30 Ekim günü İzmir'de meydana gelen ve çok ciddi can- mal...
DÜĞÜNDE KADINA TAKILAN ZİYNET EŞYASI VE İADE TALEBİ
Ziynet eşyasını evlilik münasebetiyle gelin ve damada verilen hediyeler olarak tanımlamak mümkündür. Bu bağlamda bilezik, altın kelepçe, kolye, gerdanlık, takı seti, bileklik, saat, küpe ve yüzük gibi takılar, ziynet eşyası olarak kabul...
SÜRESİZ YOKSULLUK NAFAKASI SORUNU
TMK'nun 175. Maddesinde, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Birçok hukuk sisteminde olduğu gibi, Türk Aile...
AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER
6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun” şiddet konusunda farklı ayrımlara gitmiştir. Bunlar; Ev içi şiddet- Kadına yönelik şiddet- Genel anlamıyla şiddettir. Genel anlamıyla; Türk Medeni...

banner291