banner214
MURAT CAN AKIN
MURAT CAN AKIN
Yazarın Makaleleri
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRCİLİKTE TEKNOLOJİ VE İNOVASYON
Gelişen dünyada; bilim, teknoloji ve inovasyon; çevresel, sosyal ve ekonomik yönden sürdürülebilir şehirciliğin yaratılmasında çok önemli bir rol oynuyor. Şehircilik kavramı ülkelerin yarattığı izlenimde, tanıtımında çok önemli bir...
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRCİLİKTE TEKNOLOJİ VE İNOVASYON
Gelişen dünyada; bilim, teknoloji ve inovasyon; çevresel, sosyal ve ekonomik yönden sürdürülebilir şehirciliğin yaratılmasında çok önemli bir rol oynuyor. Şehircilik kavramı ülkelerin yarattığı izlenimde, tanıtımında çok önemli bir...
YAŞAMDA DENGE
 'İş-Yaşam Dengesi” kavramıyla dergilerde, kitaplarda, kişisel gelişim seminerlerinde vb. birçok yerde karşılaşmışızdır. Genel anlamda iş yaşam dengesini, kişinin iş ve kişisel hayatının bir denge içinde olması şeklinde...
SPOR VE YAŞAMA KATKISI
Bu yazımda sizlere sporun insan yaşamına katkısını, kendi spor hayatımdan da örnekler verip, genel anlamda bir değerlendirme yapmak istiyorum. Sporun çeşitli dalları her zaman yaşamımda oldu ve spor hayatımın olmazsa olmazları arasındadır....
AKILLI ŞEHİRLERE DOĞRU
Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 54'ü şehirlerde yaşıyor iken, bu oranın 2050 yılı itibariyle yüzde 66'ya ulaşması beklenmekte olup, toplam nüfus gelişimiyle önümüzdeki 30 senede 2.5 milyar insan şehir hayatına katılacaktır....
TARIM SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI
Dünya genelinde 5 trilyon dolar değerinde bir endüstri olan tarım sektörü, ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olup, dünya nüfusunun 2050 yılı itibariyle 9 milyara ulaşacağı tahmini, tarımsal üretimde yüzde 50'lik bir...
BÜTÜNLEŞİK ÇOK KANALLI İLETİŞİM
Günümüzde gelişen yeni teknolojiler ile birlikte değişen tüketici alışkanlıkları ve davranışları; şirketlerin müşteri deneyimini arttırmak, daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek için, müşterileriyle olan etkileşimlerinde çok kanallı...
DİJİTALLEŞEBİLEN ÖNDE OLACAK
Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinde ülkelerin ve kurumların önem vermesi gereken en öncelikli konulardan birinin 'Dijital Dönüşüm” olduğunu söyleyebiliriz. Dijitalleşme her geçen gün hayatımıza fazlasıyla girmekte olup, koronavirüs...