banner324
FEVZİYE SOLMAZ EKİNCİ
FEVZİYE SOLMAZ EKİNCİ
Yazarın Makaleleri
HEKİMLERİN MESLEK HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Hekimlerin, tıp alanında topluma hizmet sunmakta olan ve gerekli sağlık hizmetlerinin gerçekleşmesi için uzman olarak görev yapmakta olan kişilerdir. Aldıkları tıp eğitiminden sonra hekimlik unvanı alıp görevine başlarlar ve bu andan itibaren...
TÖRE VE NAMUS CİNAYETLERİ
Töre ve namus cinayetleri ülkemizin hemen hemen her yöresinde özellikle kırsal kesimlerde geri kalmışlığın, cahilliğin, eğitimsizliğin ve feodal yapının vahşilik olarak çok rahat tabir edebileceğimiz korkunç cinayetlerdir. Kimi zaman da...
TÜRKİYE’DE ATAERKLİLİK 
Türkiye gibi ataerkil bir toplumda toplumsal cinsiyet rollerinin sonsuz kabulü ve benimsenmesi şüphesiz ki kadını mağdur etmektedir. Çocukluktan itibaren cinsiyet kategorilerine uygun olan ve olmayan tutum, arzu ve davranışları ailenin onaylamasıyla...
HZ. HATİCE NASIL BİR EŞTİ
Ümmetin annesi Hz. Hatice örnek eş, örnek ve eşi benzeri olmayan fedakar, vefadar, sadık ve mükemmel bir eş. Akıllı, ferasetli, hayali, Allah'ın verdiği cüz-i iradeyi en mükemmel bir şekilde hakkını veren insan. Maşallah hayran kalmamak...
ANNE BABANIN EVLADI ÜZERİNDEKİ HAKLARI
İslâm'a göre Allah'a ve Resulüne muhabbet ve itaatten sonra anne babaya muhabbet ve itaat gelir. Zira anne ve babalarımız yokluktan varlık alemine çıkmamıza sebep olmuş bizi yetiştirip dinimizi öğretmişlerdir. Dolayısıyla anne-...
BEDİÜZZAMAN'NA GÖRE ÇOCUK EĞİTİMİ
Her anne baba çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmek ister. En iyi imkânları sunmak ister fakat gerek bilgi eksikliğinden, yanlış yönlendirme, yanlış eğitim yöntemleri ile çocuklar daha küçük yaşta karakterlerinin sağlam olmayan temeler üzerine...
İSLAM ‘DA KADIN 
Miladi altıncı asrın sonlarında, dünyanın her yerinde kadın üzerine her taraftan bir karanlık çökmüştü. Tam bu esnada Mekke'den bir ses haykırmaya başladı. Bu ses Hz. Muhammed'in lisani üzere gelen ilahî vahiydi .Bu ses İslam...
İFFET 
Çocuklara iffetli olmayı öğretelim. Her dinin bir ahlakı vardır; İslam'ın ahlakı da hayadır. Bu prensip dahilinde gençlere hayadan, iffeten, namustan, şereften bahsetmek lazım. içinde bulunduğumuz olumsuz hayat şartları, aile yapımızda...
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
Kadın aile fertlerinin her türlü sıkıntılarında yanı başlarında olmakla bütün toplum için de eşsiz bir güç ve güven kaynağı olur. Başta kadının kendisi olmak üzere, her insan için ruhi içerikli insanı ihtiyaçların en iyi karşılanacağı...
ASIRLARDIR KADINLARI KÖLELEŞTİRDİLER İSLAM DİNİNİ KULLANARAK
Ve iftira ederek büyük hatalara düştüler, kadınları köleleştirdikleri zaman toplumu geri bırakmaya mahkum ediyorlar. Kadınlar; özgür, okuyan, bilen, üreten kadınlardan oluşursa; toplum da ileri gider çünkü? Toplumun en önemli varlıkları...

banner291

banner323