Ahmet AKIN
Ahmet AKIN
Yazarın Makaleleri
TOPLUMSAL AHLAK OLMADAN, SİYASİ AHLAKTAN BAHSEDEMEYİZ
Ahmet Akın - Yeminli Mali Müşavir İnsanların bireysel ve toplumsal ilişkilerini nasıl yönlendirmeleri gerektiğine ilişkin davranış kuralları ile düşüncelerinin bütünü olarak ifade edebileceğimiz ahlaki değerlerdeki yozlaşma tüm olumsuzlukların...
YURT DIŞINDAN ALINAN KURUMLAR VERGİSİ ve ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI KARŞISINDAKİ DURUMU
Ahmet Akın – Yeminli Mali Müşavir Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması bulunan yabancı bir ülkeden alınan bilgi teknolojileri ve proje danışmanlığı...
KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜ ŞEKİLLENDİREN 10 EĞİLİM
1. Bleisure gezginleri (İş;Eğlence) ve otel çalışma alanları: Uzaktan çalışmak günümüzde pek çok çalışan için olağan hale geldi ve geçici bir trendden daha fazlası olacağı tahmin ediliyor. Küresel halk sağlığı krizinin...
2022 VE SONRASI İÇİN 7 SEYAHAT SEKTÖRÜ EĞİLİMİ
1. Tüketiciler Artan COVID-19 Güvenliği ve Temizliği İstiyor: Pandemi nedeniyle sağlık endişelerinin 2023'e kadar devam etmesi bekleniyor. Ve 2023'teki seyahat alanında da bir faktör olabilir. Tüketiciler, diğer yolculara genel olarak...
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE İNŞAAT SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ
ABD inşaat pazarı 2021;#39;de 1,9 trilyon dolar değerindeydi ve pazarın 2023-2026 döneminde %3;#39;ün üzerinde bir AAGR;#39;de (Ortalama Yıllık Büyüme Oranı) büyümesi bekleniyor. 2022;#39;deki sanayi büyümesi, ulaşım, yenilenebilir enerji,...
TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİN SERMAYE HESABININ ORTAKLARA DAĞITILMASI DURUMUNDA TEVKİFAT UYGULAMASI
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 31.12.2003 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetlerin nasıl düzeltileceği ile ilgili hükümlerin yer aldığı Geçici 25;#39;inci maddesi ile Malî tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetlerin  ne...
SERMAYE ARTIRIMININ ORTAKLARIN ALACAKLARINDAN KARŞILANMASI HALİNDE KURUM KAZANCINDA İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine 1/7/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6637 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen (ı) bendinde, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar...
DÖVİZE ENDEKSLİ SATIŞLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ İLE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI
1- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safî kurum kazancının...
DÜNYA GIDA FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR VE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Küresel gıda fiyatları, 2020 yılının ortalarında COVID-19 salgını nedeniyle işletmelerin kapanmasıyla tedarik zincirlerini zorlayarak yükselmeye başladı. Dünyanın birçok yerinde kilit mahsullerle ilgili sorunlar yaşandı.  Dünyanın...
BELEDİYELERDE PROJE YÖNETİMİ VE FİNANS 
Hızlı kentleşme süreci ile birlikte kentlerin gelişme özelliklerindeki değişmeler sonucunda, özellikle 1980'li yıllardan başlayarak belediyelerimizin gündemine büyük çaplı projelerin gelmeye başladığı görülmektedir. Kentsel gelişme,...

banner291