Ahmet AKIN
Ahmet AKIN
Yazarın Makaleleri
DÜNYA LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ
Lojistik, üretim ve tüketim noktaları arasındaki malzeme ve bilgi akışının yönetilmesi sürecini kapsar. Dünya çapında ticaret ve taşımacılıkta serbestleşme eğiliminin hızlanması, lojistik sektörünün stratejik bir sektör olarak görülmesini...
EUROBOND NEDİR ve EUROBOND FAİZ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Eurobond, devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından...
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE YEREL YÖNETİMLER ARASINDA KALİTELİ VE ANLAMLI PROJELER İÇİN KATILIMIN GELİŞTİRİLMESİ
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) toplumun sosyal aklıdır. Yerel yönetimlerin görev tanımları çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu doğrultuda yerel yönetimler hem bilgiye hem de vatandaşlara erişimde sivil toplumun uzmanlığına ve sivil toplum...
HURDA TİCARETİNDE VERGİ UYGULAMALARI
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. Hurda alımlarında bulunulan satıcının gelir...
MERKEZ BANKASI MI, MERKEZİN BANKASI MI?
Ekonomi ve finans yazılarıyla ses getiren Uğur Gürses'in 'Kar ne kelime, bütçeye özel para basıyor!” makalesinin ilginizi çekeceğinizi düşünerek önemli bir kısmını aktarıyorum: Merkez Bankası 20 Ocak günü Olağanüstü Genel...
AKDENİZ BELEDİYESİ’NDE GÜZEL İŞLER YAPILIYOR
Akdeniz Belediye Başkanı  Mustafa Muhammet Gültak siyasi arenada iyice piştikten sonra 31.Mart.2019 seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturdu. CHP ve HDP'nin 2019 seçiminde aldığı oyların toplamının 2014 seçimindeki oy kadar olması,...
İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir. Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet...
GRUP FİRMA ADINA YAPILAN FORWARD İŞLEMLERİNDE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER
Döviz kurlarındaki dalgalanmadan kaynaklı kur risklerinin kontrol edilmesi ve bunun getireceği olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi amacıyla şirketlerceforward işlemleri yapılmaktadır.Yapılan forward işlemleri uyarınca, satıcı konumundaki banka...
BEN MERSİN SEVDALISIYIM DİYEN HERKES MERSİNLİDİR
Sevda deyip geçmeyin, çok zor bir iştir. Hayatı anlamlı ve yaşanabilir kılan şeydir. Türk Dil Kurumu'na göre  'aşırı ve güçlü tutku, istek” demektir. 'Sevda geçer yalan olur, sonra sokar yılan olur” diye atasözümüz...
TÜRK DİLİNİ, ULUSAL KÜLTÜRÜMÜZÜN EKSİZSİZ BİR ANLATIM ARACI DURUMUNA GETİRMELİYİZ
Türkiye'de temel sorun dilde eğitim sorunudur ve bu eğitim sorunu çözülmedikten sonra Türkçe kullanımı giderek aksayacaktır. Herkes Türkçeyi istediği gibi okuyup yazmayı özgürlük saymaktadır. Tıpkı demokrasiyi aklımıza eseni yapmak...