banner214
Mustafa ERİM
Mustafa ERİM
Yazarın Makaleleri
MERSİN NUSRATİYE CAMİİ (MARUNİ KİLİSESİ)
Yapım Tarihi Herhangi bir kitabesi bulunmayan yapının, yapım tarihi ile ilgili bilgi, arşiv çalışmalarından elde edilmiştir. Yapılan araştırmalarda yapı; 1876 yılında Suriye ve Lübnan'dan gelen Maruni Hıristiyanlar tarafından inşa...
MERSİN MARUNİ KİLİSESİ VE KİLİSE MİMARLIĞINA BAKIŞ
Hıristiyanlıkta kendi ayin biçimlerini, dillerini koruyan ama Papa'nın otoritesini kabul eden Ortodoks ve Doğu Ortodoks kiliselerine Uniat kiliseler adı verilir. Bu kiliseler, kendi inanç biçimlerini, ibadet biçimlerini ve ibadet dillerini korurlar...
4.Sütunlu Yol
ALAHAN MANASTIRI 3 Manastırın batı bölümünden doğudaki yapılara, güney yanı sütun ve kemerli bir arkadla oluşturulan, üzeri ahşap çatı ile örtülü bir yol ile ulaşılmaktadır. 130 m. uzunluğundaki Sütunlu Yol, eğimli arazide güney...
ALAHAN MANASTIRI 2
Erken Hristiyanlık Dönemi'nde inşa edilen Hac merkezleri, ziyaret için gelenlere hizmet edecek yapılar topluluğudur ve çoğunlukla her biri kendine has özellikler gösterir. Bu bağlamda Orta Torosların Güney yamacında, kendine özgü bir...
ALAHAN MANASTIRI 1
Alahan Manastırı, Karaman - Silifke Karayolu üzerinde, Göksu Vadisine bakan Torosların Güney yamacında konumlanmış olup, Mersin ili, Mut ilçesinin 22 km. kuzeyinde, Karaman'ın 50 km. güneyindedir. Antik adıyla 'İsauria” bölgesinde...
MERSİN’DE HIRİSTİYANLARA AİT OKULLAR VE AMERİKAN MİSYONER OKULLARI
1830'lu yıllarda bir köy olan Mersin'in kısa sürede gelişmesi, sosyal hayatın gereği olan çeşitli kurumlarında oluşmasını beraberinde getirmiştir. Ekonomik kurumların hızla gelişmesine rağmen, eğitim kurumları maalesef aynı...
TARSUS ESKİ CAMİ - ST. PAUL KİLİSESİ
Çarşıbaşı'ndaki Kilisenin 1102 yılında St. Paul Katedrali olarak yapıldığı tahmin edilmektedir. 1415 yılında Ramazanoğlu Ahmet Bey tarafından onarılarak camiye çevrilmiştir. Bazı kaynaklarda Orta Çağ'ın başlarına ait bir...
DİYARBAKIR HAZRETİ SÜLEYMAN CAMİİ
Hazreti Süleyman Camii, Merkez Sur İlçesi, Saray Kapı yanında bulunmakta ve Nasıriyye, Murtaza Paşa, Kale ve Hâlid b. Velid Camii isimleri ile de anılmaktadır.[1] Minare üzerindeki kitabeye göre 555/1160 tarihinde Nisanoğulları döneminde, Cemalüddevle...
ALAHAN MANASTIRI 2
Alahan Manastırı Yapıları: Erken Hristiyanlık Dönemi'nde inşa edilen Hac merkezleri, ziyaret için gelenlere hizmet edecek yapılar topluluğudur ve çoğunlukla her biri kendine has özellikler gösterir. Bu bağlamda Orta Torosların Güney...
ALAHAN MANASTIRI 1

banner198