banner214
Mustafa ERİM
Mustafa ERİM
Yazarın Makaleleri
Erdemli Esenpınar Camisi
Esenpınar, Erdemli bölgesinin eski yerleşim yerlerindendir. Sandal dağının kuzeyinde olan bu yerleşim biriminin çevresinde çok fazla örenyeri mevcuttur. Kasaba merkezinin tarihi her ne kadar Anadolu Selçuklularına dayandırılsa da, çevrede ki...
ERDEMLİ GÜZELOLUK CAMİİ
Hacı Hasan Bey'in oğlu Böcüoğlu İbrahim Ağa tarafından, mimar Todori'ye yaptırılmıştır. Cami ve köyde ki diğer eserlerin yapımına verdiği katkı nedeniyle, Böcüoğu İbrahim Efendi, 'üçüncü rütbeden Nişan-ı Alî Osmaniye”...
MERSİN KÜLTÜR VARLIKLARI DİJİTAL DOKÜMANTASYON MERKEZİ
MERSİN BİBLİYOGRAFYASI) Projenin Amacı: Mersin'le ilgili -yerli ve yabancı- tüm yazılı ve görsel envanterleri dijital ortama aktarmak. Toplanan envanterleri bilim insanlarının hizmetine sunmak. Mersin'le ilgili çalışma süresinde çıkan...
MAĞRİBİ CAMİİ
1898 yılında Abdullah Mağribi tarafından yaptırılmıştır. Güneyinde cami duvarına bitişik minare ve avlusu bulunmaktadır. Cami ana kütlesinden dışarı açılan 7 adet penceresi mevcuttur. Doğu cephede havalandırma amaçlı iki adet dairesel...
ŞİNASİ DEVELİ İLE MERSİN ÜZERİNE SÖYLEŞİ
(Mersin Kent Tarihi Müzesi Kurucusu Mustafa Erim ve Arkeolog Güler Gürkan'ın Şinasi Develi ile söyleşisi) M. Erim : Bizler Mersin Evlerini korumak amacıyla, bir dernek bünyesi altında bir araya geldik. Doğrusu bu kentin tarihine emek vermiş...
Anamur Tarihi Camiler
ANAMUR AKCAMİ 1326 yılında Mersin'in Anamur İlçesi'nde Karamanoğulları döneminde yapılan cami, daha sonra yapılan yivli minaresi ile ilgi çekicidir. Karşısında Karamanoğulları'ndan kalma bir han ve bir köprü bulunmaktadır....
NAMRUN KALESİ RESTİTÜSYON DEĞERLENDİRMESİ
NAMRUN KALESİ’NİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ
Ermeni tarihinin en ünlü kalelerinden biridir. Kireç taşından oluşan büyük bir kaidenin üzerine yerleşmiştir. ( Bulgar dağının güney burnundaki ) Üç vadinin kesişimin de, kuzey ve güney yönlerine hakim bir alandadır. Kalenin doğu cephesi,...
Mersin Maruni Kilisesi ve Kilise Mimarlığına Bakış
Hıristiyanlıkta kendi ayin biçimlerini, dillerini koruyan ama Papa'nın otoritesini kabul eden Ortodoks ve Doğu Ortodoks kiliselerine Uniat kiliseler adı verilir. Bu kiliseler, kendi inanç biçimlerini, ibadet biçimlerini ve ibadet dillerini korurlar...
MERSİN NUSRATİYE CAMİSİ (MARUNİ KİLİSESİ) RESTORASYON PROJESİ
Yapının tarihçesi, estetik ve teknik özellikleri, değeri ve yasal statüsü kapsamında Çağdaş Koruma İlkelerine bağlı olarak Restorasyon projesi hazırlanmıştır. Restorasyonun amacı, yapının özgün durumuna bağlı kalınarak onarım yapmaktır....

banner198