banner214
Mustafa ERİM
Mustafa ERİM
Yazarın Makaleleri
KIZKALESİ
Kızkalesi; Anadolu siyasi tarihinin en önemli olaylarından bir tanesi olan Haçlı seferlerinin ürünüdür. Güney Anadolu, Suriye,Lübnan ve Filistin'de ayakta kalan pek çok kale gibi Kızkalesi de, Ortaçağ'ın en karanlık dönemi olarak...
Mersin Tarihi Kent Merkezinin Korunması Ve Yeniden Canlandırılması
Mersin'de gelişen ticaret beraberinde konut yapımını getirdi. Kentin farklı etnik ve dini yapıdan oluşan sosyal yapısı mimari yapılarda da etkisini gösterdi. 1000 nüfusluk bir köyden başlayan Mersin'in tarihi serüveni, bugün dört...
MERSİN KENT TARİHİ
Yapılan çeşitli kazılar, Mersin bölgesinde Neolitik (Yeni Taş Devri) ve Kalkolitik (Bakır Taş Devri) çağlardan beri, yerleşimin olduğunu göstermektedir. Bölgenin bilinen en eski adı Kizuvatna'dır. Bölge Hitit devrinde Que (Kue), MÖ...
Mersin rekreasyon projeleri
Mersinde, kentsel açıdan makro düzeyde yapılması gereken projeler için çok geç kalınmış bulunulmaktadır. Bu projeler hem kent halkının tamamının ihtiyaçlarına cevap verecek bölgesel düzeyde (daha çok yeşil alan ağırlıklı olarak yer...
Mersin Liman ve Ticaret Müzesi
Daha önceki yazılarda konu ettiğimiz Mersin Arkeoloji Müzesi ve Deniz Müzesi bu kentte gündeme gelen ve hayata geçmesi için çaba sarf edilen 2 önemli projedir. Projenin sahipleri Mersin Müzesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığıdır. Bu yazıda...
TOLSTOY VE DİRİLİŞ
Lev Nikoleviç Tolstoy 9 Eylül 1828'de Tula´da bulunan ailesine ait Yasyana Polyana Malikanesinde zengin bir toprak sahibinin oğlu olarak doğdu. Küçük yaşta öksüz ve yetim kalınca, eğitimi için Kazan'a halalarının yanına gönderildi....
Mersin'in Kütüphane İhtiyacı
Mersin'de kültür seviyesinin geçmişe oranla her geçen gün gerilediği ve düşüş gösterdiği neredeyse herkesin ortak fikridir. Olumsuzlukları tespit etmede son derece mahir olduğumuz halde, çözüm önerileri sunmada ve olumsuzlukları gidermede...
Karaduvar Koruma Altına Alınmalıdır
1940-1950 yılları arasında başlayan ve 1965 yılında çıkarılan kat mülkiyeti yasasıyla da yasal bir dayanak kazanan apartman yapılaşması, önce büyük kentleri ardından da tüm kentleri istila etti. Mimari estetikten yoksun bu kişiliksiz ve...
Dan Brown ve bilim-din ilişkisi
Din ve Bilim ilişkisi; sadece Din'in yada Bilim'in değil, Felsefenin de temel konularından biri olmuştur. Aslında tarihsel süreçte yaşanan çatışmayı tek bir nedenle izah etmek mümkün değildir. Temelde din ve bilimin referanslarının...
MERSİN ORTAOKULU
1830'lu yıllarda bir köy olan Mersin'in kısa sürede gelişmesi, sosyal hayatın gereği olan çeşitli kurumlarında oluşmasını beraberinde getirmiştir. Ekonomik kurumların hızla gelişmesine rağmen, eğitim kurumları maalesef aynı...

banner198