banner321
Abdullah AYAN
Abdullah AYAN
Yazarın Makaleleri
1924 TBMM’ Sİ VE MERSİN LİMAN MÜZAKERELERİ -6-
(Nafıa Encümeni'nin liman hakkındaki mali analizi) Mersin limanının inşa edilmesi hakkında imzalanan sözleşmenin TBMM' de kapsamlı biçimde müzakere edilmeye başlandığı 14 Nisan 1924 günü genel kurulda yaşananları ele alırken...
1924 TBMM’ si ve Mersin liman müzakereleri -5- (Meclis Nafıa Komisyon raporu)              
14 Nisan 1924 Pazartesi günü toplanan Büyük Millet Meclisinin ana gündem maddelerinin başında yıllardır tartışılıp duran, Osmanlı' dan genç Türkiye cumhuriyeti' ne de çözülememiş haliye devredilen Mersin Limanı inşaatı ve...
Yenişehir PTT tesisleri ranta kurban edilmemeli…
1972 yılında Ulaştırma Bakanlığı günümüzde PTT tesisleri ve Mersin Üniversitesi Yenişehir yerleşkesi olarak anılan 56 dönüm araziyi kamulaştırıyor… Arazinin sahibi Ayşe Ünel, istimlâk için biçilen değeri az bularak dava açıyor…...
1924 TBMM’ Sİ, MERSİN LİMANI MÜZAKERELERİ -4-
Niyazi Bey, Meclis' e sevk edilen Mersin limanının Gronblâd şirketince yapılması hakkındaki kanun tasarısı raflardan genel kurula inerken bir yandan Mersin' in jeostratejik konumunu ve limanın bu anlamda önemini vurgularken farklı bir...
1924 TBMM’ SİNDE MERSİN LİMANI MÜZAKERELERİ -3-
12 Nisan 1924 günü TBMM' de başlayan Mersin' e liman yapılması hakkındaki kanun tasarısı görüşmelerine projenin neredeyse tek takipçisi olan Niyazi Ramazanoğlu yaptığı kapsamlı bilgilendirme ile damgasını vurur… Lojistik açıdan...
NİSAN 1924’ TE TBMM ÇATISI ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MERSİN LİMANI MÜZAKERELERİ -2-
Mersin Limanının yapım ve işletilmesi hususunda Fransız Gronblad şirketiyle imzalanan ve yasalaşması için Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne kanun tasarısı ekinde getirilen mukavele görüşmeleri dönemin Mersin Milletvekili Niyazi Bey'...
TBMM’ DE MERSİN LİMANI MÜZAKERELERİ (NİSAN 1924)
İcra Vekilleri (Bakanlar Kurulu) 16 Eylül 1923 günlü toplantısında görüşülüp benimsendikten sonra vakit geçirilmeden Türkiye Büyük Meclisine sevk edilen Mersin Limanının Fransız Gronblad Şirketince yapılmasını ön gören kanun tasarısı...
1920 KOŞULLARINDA İMZALANAN MERSİN LİMAN SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN İLGİNÇ HÜKÜMLER…
1922 yılında dönemin Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Mersin'e liman yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve ekinde yer alan ve projeyi üstlenen şirketle imzalanan mukavele/şartname içerikleri şaşkınlık verici…...
CUMHURİYET KURULURKEN TBMM’ DE MERSİN LİMAN PROJESİYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER… (4)
(Ticaret Genel Müdürlüğü'nün Liman yapım sözleşmesiyle ilgili itirazları) Mersin' e Akdeniz' in en büyük limanının yapılması ve işletilmesi amacıyla Fransız K. Gronbilâd şirketiyle mutabık kalınan anlaşma metni Eylül...
CUMHURİYET KURULURKEN TBMM’ DE MERSİN LİMAN PROJESİYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER… (3)
(Ticaret Genel Müdürlüğünün Liman yapım sözleşmesiyle ilgili itirazları) 1922 hazırlanan ve Ekim 1923' te Meclis genel kuruluna sunulan Mersin limanı ve müştemilatı projesinin hayata geçirilmesini ön gören kanun tasarısı ve ekindeki...

banner291

banner323