banner165
Orhan ÖZDEMİR
Orhan ÖZDEMİR
Yazarın Makaleleri
ŞİİRİN ŞİİRLİĞİ
Şiir, dilin bütün incelikleriyle kullanıldığı bir yazın türüdür. Her şair şiirin sularında gezinirken kendine özgü bir dil kurmaya çalışır. Kurduğu dilin alımlayıcısı, yazılmış olan şiirlerin okuyucusudur. Şiiri yazmak da okumak...
İÇİMİZDEKİ ŞİDDET
Geleneksel kültürümüzde şiddeti besleyen kaynakların neler olabileceğini merak edenler olmuştur kuşkusuz. Bu konuda çok sayıda bilimsel araştırma olduğunu biliyorum. Bilimsel araştırmalar bir yana, şu bizim Karacaoğlan efsanesi de şiddetle...
İYİ VATANDAŞ İYİ İNSAN
26 Şubat, eski Millî Eğitim bakanlarından Hasan Âli Yücel'in ölümünün 57. yıldönümüydü. Yücel, insancı (hümanist) felsefeyi benimsemiş bir politikacı, bir edebiyat ve aynı zamanda bir düşün adamıydı. Bakanlığı süresince...
AYRIŞMANIN KUTSALLARI
Emperyalist blokun (ABD ve ötekiler) aklını kullanmakta zorlanan geri kalmış ve gelişmekte olan ülke insanlarını ayrıştırarak birbirene düşürmek için özel bir çaba göstermesi gerekmiyor. Bu ülkelerde emperyalistlerin işini kolaylaştıracak...
KÜÇÜK HEDEFLER
Günlük yaşamdan ülke yönetimine kadar birçok konuda herkesin kimi hedeflerinin, kimi hayallerinin olması doğaldır. Bununla birlikte hedeflerin ulaşılabilir, hayallerin de gerçekleşebilir olması önemlidir. Aksi bir yeltenişin, kabul edilmeyecek...
MERSİN NASIL GÜZELLEŞTİRİLİR?
Sorumluluk bilinci yeterince gelişmemiş insanlarda en basit bir olumsuzlukta bile başkasını suçlama eğilimi vardır. Bu eğilim, giderek ‘suçu başkasında arama' kültürüne dönüşebilir. Mersin, suçu hep başkasında arama kültürü...
21. YÜZYILDA OKUMAK VE OKUL
                                          İlkçağlardan...
DÜŞÜNMEK VE YAZMAK
Yıllar önce İçel Sanat Kulübünde 'Eleştirel Düşünme ve Yazma” konulu ücretsiz bir kurs düzenlemiştim. Kursa katılanlar için öngörülmüş bir yaş ya da meslek yoktu. İsteyen herkese açıktı. Bu nedenle üniversite öğrencileri,...
ANLAMAK VE ANLAŞMAK
Birbirimizi anlamak... Her işin başlangıcıdır bu. Baştan beri insanı insan yapan şeyin ne olduğunu sorsalar, ‘anlamak' diye yanıtlamaktan kuşku duymam. Çünkü insan denilen varlık; oluşundan beri, doğal çevresini olduğu kadar bizzat...
ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE BİREY
Cumhuriyet'imizin 94. kuruluş yılı nedeniyle yaptığım bir konuşmanın başlığı 'Cumhuriyet'in Erdemleri” idi. Konuyu belirledikten sonra, oturup düşünmeye başladım. Baktım ki Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinde erdemsiz olarak...

banner185